Om oss

Fellesråd
Aurskog menighetskontor

For kirkestedene Aurskog kirke og Mangen kapell:

Kontortid:
tirsdag-onsdag-torsdag, kl. 10-14.

Tlf. 47 97 84 20
Fax: 67 20 53 16.
E-post: post.aurskog@ah.kirken.no
Sekretær: Anna Kristin Kongtorp.

Postadresse:
Pb. 18, 1931 Aurskog.
 
Aurskog menighetskontor har flyttet til midlertidige lokaler!
Besøksadresse:
Nordveien 227, 1930 Aurskog.
(I Aurskog næringspark, 1. etg. i de gamle "Think-lokalene").
 
Ansatte - med kontorplass Aurskog:
Unni Sveistrup - Sokneprest.
Sivert Løhren Hovde - Trosopplærer /Menighetspedagog.
Knut-Martin Katla - Kantor.
Hans-Egil Øien - Diakonimedarbeider (i hele fellesrådsområdet).
Erik Westtorp - Kirketjener (alle kirkesteder).
Roy Holmedal - Kirketjener (Kontor - i Aurskog kapell)
 
Viktige kontonr:
Menighetens arbeid: 1271.07.07020
Menighetshuset:        1271.24.04114

 
Aurskog menighetsråd
 
Leder: May Olaug Cederkvist.
Tlf. 924 31 823
E-post: mangenc@online.no

Menighetskontoret - Løken

For Bjørkelangen, Setskog, Løken og Søndre Høland menigheter:

Tlf.:
47 97 84 30

E-post: post.loken@ah.kirken.no
Sekretær: Lisbeth Bergsjø.
 
Postadresse:
Postboks 64
1961 Løken
 
Besøksadresse:
Aspehaug, Haldenveien 1246 1960 Løken.
 

Ansatte - med kontorplass Løken:
Lisbeth Bergsjø - Sekretær.
Gunnar Øvstegård - Sokneprest.
Hanne G. Sinkerud - Sokneprest.
Madelen Jostad - Kantor.
Jarle Vestad - Kantor.
Margot Fosen Frogner -Trosopplærer.
Grethe Granerud - Trosopplærer.
Trine Hvesser - Barne- og familiearbeider.
Øystein Nadden - Kirketjener.

Dag Lindbeck - Kirketjener (Kontor Bjørkelangen kirke/servicehus).
Svein-Tore Melnes - Kirketjener (Kontor Søndre-Høland kirke/servicehus)
Geir Fallet - Kirketjener (Kontor Setskog/servicehus).
Erik Westtorp - Kirketjener (alle kirkesteder).

Aurskog menighetsråd

Leder:            May Olaug Cederkvist.

                       Adr.:   Søndre Mangen Vei 1120 

                                 1930 Aurskog.

                                 Tlf. 92431823.

                                 E-post: mangenc@online.no

Nestleder:      Elisabeth Rye

Sektretær:     Hans-Egil Øien

                        Ellen Lotterud 

                        Inger Elisabeth Vårli

                        Bjørg Martha Berntsen

Sokneprest:   Unni Sveistrup. 

 

 

Bjørkelangen menighetsråd

Bjørkelangen menighetsråd
Leder: Gjermund Kristensen
Tlf.: 975 89 516
E-post: gjermundkristensen@gmail.com

Nestleder: Ida Ødegård Evjemo, Sekretær: Vivan Bråten Katralen. Kasserer: Martine Skullerud, . Medlemmerr: Jackline Hvitmyren, Torill Westbye

Vara: Janniche W. Skjønhaug, Anita Lintho, Unni Martine Svarstad

Løken menighetsråd

Leder: Iren Melnes
Tlf.: 454 48 745
E-post: irenmelnes@hotmail.com 

Løken menighetsråd 2015 - 2019:
Leder: Iren N. Melnes
Nestleder: Mona Engh
Kasserer: Vedis L. Holth
Sekretær: Sidsel Holme Kongtorp
Repr. fellesråd: Arild Bergersen

Medlemmer: Ruth Sofie Øvstegård, Hans Olav Holmbro. Svein Tore Melnes. Vara:
Trond-Vegard Eriksrud, Thomas Alexander Steffens, Eva Marie Gran

Setskog menighetsråd

Setskog menighetsråd
Leder: Vivian Aasly
Tlf.: 918 52 306
Epost:  vivian_aasly4@hotmail.com

Nestleder: Turid Kind Ekroll. Sekretær: Cathrine Resch-Karlsen. Kasserer: Gunn-Heidi D. Lunner. Repr. fellesråd: Kåre Østby. Liv Anita Thorvaldsen

Søndre Høland menighetsråd

SØNDRE HØLAND MENIGHETSRÅD
 
Søndre Høland menighetsråd 2015 - 2019
 
Leder: Rune Natrud.
E-post: rune@natrud.net
Tlf. 99 16 10 14.

Nestleder: Lill B. Hesthaug
Kasserer: Ole Jørgen Kolstad
Sekretær: Marianne Lindahl
Repr. fellesråd: Hilde E. Bergsjø
Medlemmer: Eileen Hellesjø,
Erlend Fosen Frogner, Herbjørn Kongtorp Bøen Vara: Anne May Solli, Elna Mørk Tønneberg, Rita Taje Wennemo, Marit Velund Bunæs, Per-Fredrik Gustavsen, Sonja Bjerkenes, Margunn Søndenå Melnes

Kontakt

Menighetskontoret, 1960 Løken.

Betjener følgende sokn: Søndre Høland, Løken, Bjørkelangen og Setskog.


Åpningstider: tirsdag - fredag 09:00 -15:00.

Send e-post  Ikke sms!


Menighetskontoret, 1930 Aurskog

Betjener Aurskog sokn d.v.s. kirkestedene Mangen og Aurskog.

small_rimg1734
Åpningstider: tirsdag, onsdag og torsdag 10:00-14:00

Send e-post  Ikke sms!!


Kirkevergekontoret - Rådhuset, 1940 Bjørkelangen

Åpningstider:
1.september – 30.april: mandag-fredag 08:00-15:30

1.mai  – 31.august:mandag-fredag 08:00-12:00

Ikke sms!

Kirkeverge, Jan Boutera.
Sekretær, Elisabeth Gresmo.


Søndre Høland kirke - kirkegård (Kirketjener):
Svein Tore Melnes  mob. 942 55 925 (Søndre Høland)

Setskog kirke - kirkegård (Kirketjener):
Geir Fallet               mob. 92 82 22 25 (Setskog)

Løken kirke - kirkegård (Kirketjener):
Øystein Nadden  mob. 41242291

Bjørkelangen kirke - kirkegård (Kirketjener):
Dag Lindbeck         mob. 928 18 075

Aurskog kirke, Aurskog kapell og Mangen kapell - kirkegårder (Kirketjener):
Roy Holmedahl  mob. 93061185

Kirketjener i Aurskog-Høland - kirkegårder:
Erik Westtorp          mob. 97606642.

 

       

 

 

Kontaktliste

StillingNavnTelefonE-postE-post 2
Barne- og familiearbeiderHvesser, Trine Krogstad92236783 Send E-post Send E-post
DiakoniarbeiderØien, Hans-Egil 97579803 Send E-post Send E-post
KantorJostad, Madelen 47978433 Send E-post Send E-post
KantorKatla, Knut-Martin 47978426 Send E-post Send E-post
KantorVestad, Jarle 47978432 Send E-post Send E-post
KateketSkogstad, Bjørn Gunnar (i permisjon) 47978425 Send E-post Send E-post
KirketjenerFallet, Geir 92822225 Send E-post Send E-post
KirketjenerHolmedal, Roy 93061185 Send E-post Send E-post
KirketjenerLindbeck, Dag 92818075 Send E-post Send E-post
KirketjenerMelnes, Svein-Tore Andreas94255925 Send E-post Send E-post
KirketjenerNadden, Øystein 41242291 Send E-post Send E-post
KirketjenerWesttorp, Erik   Send E-post Send E-post
KirkevergeBoutera, Jan 47978421 Send E-post Send E-post
SekretærBergsjø, Lisbeth S. 47978430 Send E-post Send E-post
SekretærGresmo, Elisabeth 47978422 Send E-post Send E-post
SekretærKongtorp, Anna Kristin 47978420 Send E-post Send E-post
SokneprestSinkerud, Hanne G. 47978431 Send E-post Send E-post
SokneprestSveistrup, Unni 47978424 Send E-post Send E-post
SokneprestØvstegård, Gunnar 47978428 Send E-post Send E-post
TrosopplærerFrogner, Margot Fosen47978429 Send E-post Send E-post
TrosopplærerGranerud, Grethe 47978434 Send E-post Send E-post
TrosopplærerHovde, Sivert Løhren97168228 Send E-post Send E-post