Om oss

Fellesrådet
Aurskog menighetskontor

For kirkestedene Aurskog kirke og Mangen kapell:

Kontortid:
tirsdag-onsdag-torsdag, kl. 10-14.
 
Aurskog menighetskontor har flyttet til midlertidige lokaler!
Besøksadresse:
Nordveien 227, 1930 Aurskog.

(I Aurskog næringspark, 1. etg. i de gamle "Think-lokalene").

Tlf. 47 97 84 20/23
Fax: 67 20 53 16.
Pb. 18, 1931 Aurskog.
 
Viktige kontonr:
Menighetens arbeid: 1271.07.07020
Menighetshuset:        1271.24.04114

 
Aurskog menighetsråd
 
Leder: May Olaug Cederkvist.
Tlf. 924 31 823
E-post: mangenc@online.no

Menighetskontoret - Løken

For Bjørkelangen, Setskog, Løken og Søndre Høland menigheter:

Tlf.:
47 97 84 30

 
Postadresse:
Postboks 64
1961 Løken
 
Besøksadresse:
Aspehaug, Haldenveien 1246 1960 Løken.
 

Aurskog menighetsråd

Leder:            May Olaug Cederkvist.

                       Adr.:   Søndre Mangen Vei 1120 

                                 1930 Aurskog.

                                 Tlf. 92431823.

                                 E-post: mangenc@online.no

Nestleder:      Elisabeth Rye

Sektretær:     Hans-Egil Øien

                        Ellen Lotterud 

                        Inger Elisabeth Vårli

                        Bjørg Martha Berntsen

Sokneprest:   Unni Sveistrup. 

 

 

Bjørkelangen menighetsråd

Bjørkelangen menighetsråd
Leder: Gjermund Kristensen
Tlf.: 975 89 516
E-post: gjermundkristensen@gmail.com

Nestleder: Ida Ødegård Evjemo, Sekretær: Vivan Bråten Katralen. Kasserer: Martine Skullerud, . Medlemmerr: Jackline Hvitmyren, Torill Westbye

Vara: Janniche W. Skjønhaug, Anita Lintho, Unni Martine Svarstad

Løken menighetsråd

Leder: Iren Melnes
Tlf.: 454 48 745
E-post: irenmelnes@hotmail.com 

Løken menighetsråd 2015 - 2019:
Leder: Iren N. Melnes
Nestleder: Mona Engh
Kasserer: Vedis L. Holth
Sekretær: Sidsel Holme Kongtorp
Repr. fellesråd: Arild Bergersen

Medlemmer: Ruth Sofie Øvstegård, Hans Olav Holmbro. Svein Tore Melnes. Vara:
Trond-Vegard Eriksrud, Thomas Alexander Steffens, Eva Marie Gran

Setskog menighetsråd

Setskog menighetsråd
Leder: Vivian Aasly
Tlf.: 918 52 306
Epost:  vivian_aasly4@hotmail.com

Nestleder: Turid Kind Ekroll. Sekretær: Cathrine Resch-Karlsen. Kasserer: Gunn-Heidi D. Lunner. Repr. fellesråd: Kåre Østby. Liv Anita Thorvaldsen

Søndre Høland menighetsråd

SØNDRE HØLAND MENIGHETSRÅD
 
Søndre Høland menighetsråd 2015 - 2019
 
Leder: Rune Natrud.
E-post: rune@natrud.net
Tlf. 99 16 10 14.

Nestleder: Lill B. Hesthaug
Kasserer: Ole Jørgen Kolstad
Sekretær: Marianne Lindahl
Repr. fellesråd: Hilde E. Bergsjø
Medlemmer: Eileen Hellesjø,
Erlend Fosen Frogner, Herbjørn Kongtorp Bøen Vara: Anne May Solli, Elna Mørk Tønneberg, Rita Taje Wennemo, Marit Velund Bunæs, Per-Fredrik Gustavsen, Sonja Bjerkenes, Margunn Søndenå Melnes

Kontakt

Menighetskontoret, 1960 Løken.

Betjener følgende sokn: Søndre Høland, Løken, Bjørkelangen og Setskog.


Åpningstider: tirsdag - fredag 09:00 -15:00.

Send e-post  Ikke sms!


Menighetskontoret, 1930 Aurskog

Betjener Aurskog sokn d.v.s. kirkestedene Mangen og Aurskog.

small_rimg1734
Åpningstider: tirsdag, onsdag og torsdag 10:00-14:00

Send e-post  Ikke sms!!


Kirkevergekontoret - Rådhuset, 1940 Bjørkelangen

Åpningstider:
1.september – 30.april: mandag-fredag 08:00-15:30

1.mai  – 31.august:mandag-fredag 08:00-12:00

Ikke sms!


Søndre Høland kirke - kirkegård (Kirketjener):
Svein Tore Melnes  mob. 942 55 925 (Søndre Høland)

Setskog kirke - kirkegård (Kirketjener):
Geir Fallet               mob. 92 82 22 25 (Setskog)

Løken kirke - kirkegård (Kirketjener):
Øystein Nadden  mob. 41242291

Bjørkelangen kirke - kirkegård (Kirketjener):
Dag Lindbeck         mob. 928 18 075

Aurskog kirke, Aurskog kapell og Mangen kapell - kirkegårder (Kirketjener):
Roy Holmedahl  mob. 93061185

Kirketjener i Aurskog-Høland - kirkegårder:
Erik Westtorp          mob. 97606642.

 

       

 

 


Tittel Navn Telefon E-post

Daglig leder

Boutera, Jan

47978421

Send e-post

Diakoniarbeider

Øien, Hans-Egil

975 79 803

Send e-post

Kantor

Morgan, Richard

47978433

Send e-post

Kantor

Katla, Knut-Martin

47978426

Send e-post

Kantor

Vestad, Jarle

47978432

Send e-post

Kateket

Skogstad, Bjørn Gunnar (i permisjon)

47978425

Send e-post

Kirketjener

Fallet, Geir

92822225

Send e-post

Kirketjener

Melnes, Svein-Tore

94255925

Send e-post

Kirketjener

Nadden, Øystein

41242291

Send e-post

Kirketjener

Westtorp, Erik

Send e-post

Kirketjener

Holmedal, Roy

93061185

Send e-post

Kirketjener

Lindbeck, Dag

92818075

Send e-post

Kirkeverge

Boutera, Jan

47978421

Send e-post

Sekretær

Bergsjø, Lisbeth S.

47978430

Send e-post

Sekretær

Kongtorp, Anna Kristin

47978420

Send e-post

Sekretær

Gresmo, Elisabeth

47978422

Send e-post

Sokneprest

Sinkerud, Hanne G.

47978431

Send e-post

Sokneprest

Øvstegård, Gunnar

47978428

Send e-post

Sokneprest

Sveistrup, Unni

47978424

Send e-post

Trosopplærer

Hovde, Sivert

97168228

Send e-post

Trosopplærer

Granerud, Grethe

47978434

Send e-post

Trosopplærer

Frogner, Margot

47978429

Send e-post