Menighetsbladet "Kirkebud"


Felles menighetsblad for menighetene i Aurskog - Høland.

Arbeidet med bladet ledes av en redaksjons-komite med representanter fra alle menighetene.
Bladet kommer ut med fire (4) nummer årlig og distribueres til alle husstander i kommunen.

Informasjon, nyheter, andakter og intervjuer m.m. publiseres i bladet eller på våre nettsider.

Les Kirkebud: