Kirkebud nr. 2 - 2024


Menighetsbladet kirkebud nr. 2/2024 har kommet ut i postkassene til beboere i Aurskog-Høland. - Kirkebud kan også leses her på nett.

Foto: Margot Fosen Frogner.

Menighetsblad for Den norske kirkes menigheter i Aurskog-Høland:

-> Kirkebud nr. 2 - 2024.

Tilbake