Bjørkelangen kirkekontor - for Bjørkelangen og Setskog


For Bjørkelangen og Setskog menigheter:
 
Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 10-14.

Besøkstid:
Onsdag kl. 10-14, ellers etter avtale.

Tlf.: 47 97 84 20 - (NB! Ikke sms)
E-post: post.bjorkelangen@ah.kirken.no
Sekretær: Anna Kristin Kongtorp.

Henvendelser angående kirker og gravplasser rettes til
->Kirkevergen.
 
Postadresse /Besøksadresse:
Østre Blixrudvei 7
1940 Bjørkelangen.
(Debio-bygget)

Ansatte - med kontorplass Bjørkelangen:
Kirkeverge, Thor Håkon Ramberg.
Assisterende kirkeverge, Runar Kasbo 
->Info - Aurskog-Høland kirkelige fellesråd og Kirkeverge
 
Sekretær, Anna Kristin Kongtorp, 1 dag i uka
Sokneprest, Hanne G. Sinkerud (Bjørkelangen og Setskog)
Organist /Kirkemusiker, Katarina Antanaskovic (Bjørkelangen og Setskog)
Trosopplærer - Sivert Løhren Hovde (Bjørkelangen og Setskog)
Diakonimedarbeider, Hans-Egil Øien (Menighetene i Aurskog-Høland)

Kirketjenere har kontor ved kirkested:
Kirketjener, Dag Lindbeck (Kontor Bjørkelangen kirke /servicehus).
Kirketjener, Geir Fallet (Kontor Setskog /servicehus).
Kirketjener, Erik Westtorp - Kirketjener (alle kirkesteder).
Tilbake