Aurskog menighetsråd


Leder: Jens-Kristian Waaler
Telefon: 
E-post: jens.kristian.waaler@lierfoss.no

Nestleder:      Knut Arne Lybæk (Aurskog menighetsråds representant i Aurskog-Høland kirkelige fellesråd)

Sektretær:     Anna Sofie Mørland

Øvrige medlemmer:     Ann-Cecilie Myrvold Vika, Ellen Lotterud, Elisabeth Rye.

Varamedlemmer:     Andreas Brekken, Per Tønsberg.

Sokneprest: Unni Sveistrup. 

 

 

 

Tilbake