Aurskog menighetsråd


Leder: Jens-Kristian Waaler
Telefon: 
E-post: jens@lierfoss.no

Nestleder:     

Sektretær:    

Øvrige medlemmer:

Sokneprest: Unni Sveistrup. 

 

 

 

Tilbake