Søndre Høland menighetsråd


Søndre Høland menighetsråd:
 
menighetsråd 2015 - 2019
 
Leder: Rune Natrud.
E-post: rune@natrud.net
Tlf. 99 16 10 14.

Nestleder: Lill B. Hesthaug
Kasserer: Ole Jørgen Kolstad
Sekretær: Marianne Lindahl

Repr. fellesråd: Hilde E. Bergsjø

Medlemmer:
Eileen Hellesjø,
Erlend Fosen Frogner,
Herbjørn Kongtorp Bøen

Vara:
Anne May Solli,
Elna Mørk Tønneberg,
Rita Taje Wennemo,
Marit Velund Bunæs,
Per-Fredrik Gustavsen,
Sonja Bjerkenes,
Margunn Søndenå Melnes
 

Tilbake