Høland kirkekontor - for Løken og Søndre Høland


For Løken og Søndre Høland menigheter:

Tlf.:
47 97 84 30 (NB! Ikke sms)

E-post: post.loken@ah.kirken.no
Sekretær: Lisbeth Bergsjø.
 
Postadresse:
Haldenveien 1246
1961 Løken
 
Besøksadresse:
Aspehaug, Haldenveien 1246 1960 Løken.
 

Ansatte - med kontorplass Løken:
Sekretær, Lisbeth Bergsjø

Sokneprest, Bjørn Gunnar Skogstad.

Kantor, Jarle Vestad (Løken og Søndre Høland)
Kantor, Madelen Jostad (Rømskog)

Menighetspedagog, Grethe Granerud

Kirketjener, Øystein Nadden

Øvrige kirketjenere har kontor ved kirkested:
Kirketjener, Svein-Tore Melnes - Kirketjener (Kontor Søndre-Høland kirke /servicehus)

Kirketjener, Erik Westtorp - Kirketjener (alle kirkesteder).
 

Tilbake