Løken kirkekontor - for Løken og Søndre Høland


For Løken og Søndre Høland menigheter:

Tlf.:
47 97 84 30

E-post: post.loken@ah.kirken.no
Sekretær: Lisbeth Bergsjø.
 
Postadresse:
Haldenveien 1246
1961 Løken
 
Besøksadresse:
Aspehaug, Haldenveien 1246 1960 Løken.
 

Ansatte - med kontorplass Løken:
Sekretær, Lisbeth Bergsjø

Sokneprest, Bjørn Gunnar Skogstad.

Kantor, Jarle Vestad (Løken og Søndre Høland)
Kantor, Madelen Jostad (Rømskog)

Trosopplærer, Grethe Granerud

Barne og familiearbeider, Trine Hvesser

Kirketjener, Øystein Nadden

Øvrige kirketjenere har kontor ved kirkested:
Kirketjener, Svein-Tore Melnes - Kirketjener (Kontor Søndre-Høland kirke /servicehus)

Kirketjener, Erik Westtorp - Kirketjener (alle kirkesteder).
 

Tilbake