Kontaktinformasjon


(Finn ansatt - se nederst på siden)

Aurskog kirkekontor:
for kirkestedene Aurskog og Mangen
Sekretær, Anna Kristin Kongtorp.
Telefon: 47 97 84 20
E-post: post.aurskog@ah.kirken.no
->les mer.

Løken kirkekontor:
for Løken og Søndre Høland menigheter
Telefon: 47 97 84 30
E-post: post.loken@ah.kirken.no
->les mer.

Bjørkelangen kirkekontor:
for Bjørkelangen, Rømskog og Setskog menigheter.
Sekretær: Lisbeth Bergsjø.
Telefon: 47 97 84 30
E-post: post.bjorkelangen@ah.kirken.no
->les mer.

Kirkevergen i Aurskog-Høland:
Telefon: 47 97 84 22.
E-post: post@ah.kirken.no
Sekretær, Elisabeth Gresmo.
Lokalisering: Bjørkelangen kirkekontor.
->les mer

Kirkeverge, Jan Boutera.
Telefon: 47 97 84 21.

Ansatt

Madelen Jostad

Send e-post

Diakon - Rømskog

Tormod Kleiven

95084275

Send e-post

Diakonimedarbeider - Aurskog-Høland

Hans-Egil Øien

97579803

Send e-post

Driftsleder - Aurskog-Høland

Thor Håkon Ramberg

93238862

Send e-post

Kantor - Aurskog og Mangen

Knut-Martin Katla

47978426

Send e-post

Kantor - Løken og Søndre Høland

Jarle Vestad

47978432

Send e-post

Kirketjener

Erik Westtorp

Send e-post

Kirketjener - Aurskog og Mangen

Roy Holmedal

93061185

Send e-post

Kirketjener - Bjørkelangen

Dag Lindbeck

63856730

Send e-post

Kirketjener - Løken

Øystein Nadden

41242291

Send e-post

Kirketjener - Rømskog

Jørn Harald Moen-Helgesen

92886942

Send e-post

Kirketjener - Setskog

Geir Fallet

92822225

Send e-post

Kirketjener - Søndre Høland

Svein-Tore Andreas Melnes

94255925

Send e-post

Kirkeverge/dagligleder

Jan Boutera

47978421

Send e-post

Menighetspedagog - Løken og Søndre Høland

Grethe Granerud

47978434

Send e-post

Miljøarbeider - Rømskog

Sondre Heggedal

46839820

Send e-post

organist/kirkemusiker - Bjørkelangen og Setskog

Arnt Frode Strandskogen

40402241

Send e-post

Sekretær - Aurskog

Anna Kristin Kongtorp

47978420

Send e-post

Sekretær - Bjørkelangen og Løken

Lisbeth S. Bergsjø

47978430

Send e-post

Sekretær - Kirkevergens kontor

Elisabeth Gresmo

47978422

Send e-post

Sokneprest - Aurskog og Mangen

Unni Sveistrup

47978424

Send e-post

Sokneprest - Bjørkelangen og Setskog

Hanne G. Sinkerud

47978431

Send e-post

Sokneprest - Rømskog

Gunnar Øvstegård

47978428

Send e-post

Sokneprest i Løken og Søndre Høland

Bjørn Gunnar Skogstad

917 21 777

Send e-post

Trosopplærer - Aurskog

Margot Fosen Frogner

47978429

Send e-post

Trosopplærer - Rømskog

Gunn Marit Gjemble

41216410

Send e-post

trosopplærer (i permisjon)

Sivert Løhren Hovde

97168228

Send e-post