Kontaktinformasjon


(Finn ansatt - se nederst på siden)

Aurskog kirkekontor:
for kirkestedene Aurskog og Mangen
Sekretær, Anna Kristin Kongtorp.
Telefon: 47 97 84 20
E-post: post.aurskog@ah.kirken.no
->les mer.

Høland kirkekontor:
for Løken og Søndre Høland menigheter
Sekretær: Lisbeth Bergsjø.

Telefon: 47 97 84 30
E-post: post.loken@ah.kirken.no
->les mer.

Bjørkelangen kirkekontor:
for Bjørkelangen, Rømskog og Setskog menigheter.
Sekretær: Lisbeth Bergsjø.
Telefon: 47 97 84 30
E-post: post.bjorkelangen@ah.kirken.no
->les mer.

Kirkevergen i Aurskog-Høland:
Telefon: 47 97 84 22.
E-post: post@ah.kirken.no
Assisterende kirkeverge, Runar Kasbo.
Lokalisering: Bjørkelangen kirkekontor.
->les mer

Kirkeverge, Jan Boutera.
Telefon: 47 97 84 21.

Assisterende kirkeverge

Runar Kasbo

47978422

Send epost

Diakon - Rømskog

Tormod Kleiven

95084275

Send epost

Diakonimedarbeider - Aurskog-Høland

Hans-Egil Øien

97579803

Send epost

Driftsleder - Aurskog-Høland

Thor Håkon Ramberg

93238862

Send epost

Kantor

Madelen Jostad

Send epost

Kantor - Aurskog og Mangen

Knut-Martin Katla

47978426

Send epost

Kantor - Løken og Søndre Høland

Jarle Vestad

47978432

Send epost

Kirketjener

Erik Westtorp

Send epost

Kirketjener - Aurskog og Mangen

Roy Holmedal

93061185

Send epost

Kirketjener - Bjørkelangen

Dag Lindbeck

63856730

Send epost

Kirketjener - Løken

Øystein Nadden

41242291

Send epost

Kirketjener - Rømskog

Jørn Harald Moen-Helgesen

92886942

Send epost

Kirketjener - Setskog

Geir Fallet

92822225

Send epost

Kirketjener - Søndre Høland

Svein-Tore Andreas Melnes

94255925

Send epost

Kirkeverge/dagligleder

Jan Boutera

47978421

Send epost

Menighetspedagog - Løken og Søndre Høland

Grethe Granerud

47978434

Send epost

Miljøarbeider - Rømskog

Sondre Heggedal

46839820

Send epost

Sekretær - Aurskog

Anna Kristin Kongtorp

47978420

Send epost

Sekretær - Bjørkelangen og Løken

Lisbeth Bergsjø

47978430

Send epost

Sokneprest - Aurskog og Mangen

Unni Sveistrup

47978424

Send epost

Sokneprest - Bjørkelangen og Setskog

Hanne G. Sinkerud

47978431

Send epost

Sokneprest - Rømskog

Gunnar Øvstegård

47978428

Send epost

Sokneprest i Løken og Søndre Høland

Bjørn Gunnar Skogstad

917 21 777

Send epost

trosopplærer

Sivert Løhren Hovde

97168228

Send epost

Trosopplærer - (vikar f.o.m. 01.01.22)

Simon Hole Bjørklund

92253505

Send epost

Trosopplærer - Aurskog (i permisjon)

Margot Fosen Frogner

47978429

Send epost

Trosopplærer - Rømskog

Gunn Marit Gjemble

41216410

Send epost