Kirkeverge - Fellesråd

Kirkevergen i Aurskog-Høland:
Telefon: 47 97 84 22.
E-post: post@ah.kirken.no
Assisterende kirkeverge, Runar Kasbo.

Kirkeverge, Jan Boutera.
Telefon: 47 97 84 21.

Kirkevergens kontor er samlokalisert med Bjørkelangen kirkekontor /Debio-bygget.

Besøksadresse:
Østre Blixrudvei 7,
1940 Bjørkelangen. 


Kirkeverge, Jan Boutera.

 

Leder i Aurskog-Høland kirkelige fellesråd:
Bjarne Bergsjø
Telefon: 90 66 85 59
E-post: bjarne.bergsjo@gmail.com