Aurskog kirkekontor - for Aurskog og Mangen


For kirkestedene Aurskog kirke og Mangen kapell:

Kontortid:
tirsdag-onsdag-torsdag, kl. 10-14.

Tlf. 47 97 84 20
Fax: 67 20 53 16.
E-post: post.aurskog@ah.kirken.no
Sekretær: Anna Kristin Kongtorp.
 
Postadresse:
Pb. 18, 1931 Aurskog.

Besøksadresse:
Nordveien 225, 1930 Aurskog.
(I Aurskog næringspark, 1. etg. i de gamle "Think-lokalene").
 
Ansatte - med kontorplass Aurskog:
Sekretær, Anna Kristin Kongtorp.
 
Sokneprest, Unni Sveistrup

Menighetspedagog, Margot Fosen Frogner (permisjon)

 
Kantor, Knut-Martin Katla

Kirketjener, Roy Holmedal (Kontor - i Aurskog kapell)

Kirketjener, Erik Westtorp (alle kirkesteder).

 
 
Viktige kontonr:
Menighetens arbeid: 1271.07.07020
Menighetshuset:        1271.24.04114

 
Aurskog menighetsråd
 
Leder: Jens Kristian Waaler
Tlf. 
 

Tilbake