Aurskog kirkekontor - for Aurskog og Mangen


For kirkestedene Aurskog kirke og Mangen kapell:

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 10-14.
 
Besøkstid:
Tirsdag og torsdag kl. 10-14, ellers etter avtale.

Tlf. 47 97 84 20
E-post: post.aurskog@ah.kirken.no
Sekretær: Anna Kristin Kongtorp.
 
Postadresse:
Pb. 18, 1931 Aurskog.

Besøksadresse:
Nordveien 225, 1930 Aurskog.
(I Aurskog næringspark, 2. etg. i de gamle "Think-lokalene").
 
Ansatte - med kontorplass Aurskog:
Sekretær, Anna Kristin Kongtorp
Sokneprest, Unni Sveistrup
Menighetspedagog, Margot Fosen Frogner

Kantor, Knut-Martin Katla
Kirketjener, Espen Haugen -  (Kontor - i Aurskog kapell)

Kirketjener, Erik Westtorp (alle kirkesteder).
Diakonimedarbeider: Hans-Egil Øien (Kontor: Bjørkelangen)

 
 
Viktige kontonr:
Menighetens arbeid: 1271.07.07020
 
VIPPS 111712 (Aurskog sokn / menighet)
Husk å skrive hva beløpet gjelder. 
 
Aurskog menighetsråd
 
Leder: An-Magritt Randen Øien
Tlf. 902 31 426
E-post: amroeien@online.no
Tilbake