Konfirmasjon - Løken og Søndre Høland


     

Konfirmasjonstiden.

Invitasjon til konfirmasjon går ut i november, påmelding skjer da i november og innen 10. des. her på nettsiden.

Oppstart i januar og avsluttes med konfirmasjon i september.

I løpet av denne tiden har vi 6 undervisningstimer utenom leiren som gjennomføres 1 uke i overgangen juli/aug.

4-5 ganger med aktivitetsgrupper, fasteaksjon i regi av Kirkens Nødhjelp.

Delta på ungdomsgudstjenester og hjelpe til på 2 andre gudstjenester med enkle oppgaver                                                                                                        
Har du spørsmål? > kontakt oss

 

 

 

 

LØKEN KIRKE.

2021        05. september.

2022        04. september.

2023        03. september.

SØNDRE HØLAND KIRKE

2021       12. september.

2022       11. september.

2023       10. september

Tilbake