Konfirmasjon - Løken og Søndre Høland


     

Konfirmasjonstiden.

Invitasjon til konfirmasjon går ut i november, påmelding skjer da i november og innen 10. des. her på nettsiden.

Oppstart i januar og avsluttes med konfirmasjon i september.

I løpet av denne tiden har vi 6 undervisningstimer utenom leiren som gjennomføres 1 uke i overgangen juli/aug.

4-5 ganger med aktivitetsgrupper, fasteaksjon i regi av Kirkens Nødhjelp.

Delta på ungdomsgudstjenester og hjelpe til på 2 andre gudstjenester med enkle oppgaver                                                                                                        
Har du spørsmål? > kontakt oss

 

 

 

Påmelding Løken

Påmelding Søndre Høland

LØKEN KIRKE.

2023        03. september.

2024        01. september

2025        07. september

2026.       06. september

SØNDRE HØLAND KIRKE

2023       10. september

2024        08. september

2025        14. september

2026        13. september

Tilbake