Konfirmasjon - Løken og Søndre Høland


      

KONFIRMASJON I KIRKEN

Selve konfirmasjonen er en skikkelig festdag som bare er din. Denne dagen blir du bekreftet for den du er – en helt spesiell dag for deg som blir konfirmert, alle som er glad i deg og for kirken. I de månedene før konfirmasjonen, får du oppleve mye nytt, gøy og spennende sammen med andre konfirmanter og dere får utforske viktige spørsmål i fellesskap. Kirken der du bor gleder seg til å ta deg i mot!

 

KONFIRMASJONSTIDEN I LØKEN OG S. HØLAND MENIGHET

Invitasjon til konfirmanttid blir sendt ut i første del av november og påmeldingsfrist er 1. des.                                        Du blir også invitert til en infokveld på Låven ved Løken kirke                                                                          Konfirmanttiden starter i januar og avsluttes med konfirmasjon 1 og 2 helga i september.                              Konfirmasjon i kirken - her bekrefter du det du fikk i dåpen - tilhørighet til Gud og din kirke.                         

 

Dåp og konfirmasjon

Jeg behøver ikke være døpt for å være med på å lære om konfirmasjon.                                                                     Men for å konfirmeres, må jeg være døpt.
Om jeg ikke er døpt, kan jeg bli det i løpet av konfirmasjonen.
Hvert år er det mange konfirmanter som blir døpt før de konfirmeres. 

Når jeg blir døpt blir jeg medlem av Den norske kirke.

Velkommen til å være konfirmant i kirken!

 

Har du spørsmål? > kontakt oss

 

 

Påmelding Løken

Påmelding Søndre Høland

LØKEN KIRKE.

2024        01. september

2025        07. september

2026.       06. september

SØNDRE HØLAND KIRKE

2024        08. september

2025        14. september

2026        13. september

Tilbake