Aurskog menighetskor


- Et blandakor for voksne.
Vi øver tirsdager - kl. 19.00-21.00 - i Aurskog kirke.
- Velkommen til nye medlemmer, damer og menn, til prosjektkor 22.03-15.05. Første øvelse tirs. 22.03 og de fleste tirsdagene frem til og med avsluttende sang på "Vårkveld" søn. 15.05 kl. 18.00 i Aurskog kirke.
 

For mer informasjon om prosjektkor 22.03-15.05.22, ta kontakt med Kantor /dirigent (se kontaktinfo under)

Vårt repertoar er allsidig, med sanger innen sjangrene salmer, klassisk, viser, folketoner, spirituals m.m.
Vil du være med å synge i koret?
Kontakt dirigenten:Knut-Martin Katla.
tlf. 47 97 84 26
E-post:Knut-Martin.Katla@ah.kirken.no

 

Tilbake