Aurskog menighetskor


- Et blandakor for voksne.
Vi øver tirsdager - kl. 19.00-21.00 - i Aurskog kirke.
(For tiden pause pga. koronapandemien - Oppstart igjen i sept. 2021)
 

 

Vårt repertoar er allsidig, med sanger innen sjangrene salmer, klassisk, viser, folketoner, spirituals m.m.
Vil du være med å synge i koret?
Kontakt dirigenten:Knut-Martin Katla.
tlf. 47 97 84 26
E-post:Knut-Martin.Katla@ah.kirken.no

 

Tilbake