Synge i kor? - Aurskog menighetskor inviterer!


Aurskog menighetskor inviterer nye sangglade til å bli med! - Koret starter opp igjen med korøvelser og "Jule-prosjekt" tirs. 10. oktober 2023 kl. 19.00 i Aurskog kirke. Koret har øvelser på tirsdager kl. 19-21 i Aurskog kirke. - Velkommen!
Pr. i dag har koret 7 medlemmer (damestemmer), og har de siste semestrene sunget sanger /repertoar for 2-3-stemmig damekor. Vi håper at flere vil være med, - og ønsker oss både dame- og herrestemmer!
 
Vi starter opp igjen med korøvelser etter skolens høstferie tirs. 10. oktober 2023 kl. 19.00 i Aurskog kirke. Koret har øvelser på tirsdager kl. 19-21 i Aurskog kirke.
Denne høsten vil vi jobbe med et jule-prosjekt f.o.m. 10.10 og frem t.o.m. sangoppdrag på "Vi synger julen inn" søn. 10. desember i Aurskog kirke.
 
 
Korøvelser - høsten 2023:
10. oktober
17. oktober
24. oktober
(ingen øvelse uke 44)
07. november
14. november
21. november
28. november

05. desember
10. desember, søndag: "Vi synger julen" inn i Aurskog kirke kl. 18. (sammen med flere aktører)

Semesteravgift /medlemskontingent: kr. 150,-


Vil du være med å synge i koret?
Kontakt dirigenten:Knut-Martin Katla (Kantor /organist)
Mob. 45024599
E-post:Knut-Martin.Katla@ah.kirken.no

 

Tilbake