Aurskog menighetskor


- Et blandakor for voksne.
Vi øver høsten 2022 på torsdager - kl. 19.00-21.00 - i Aurskog kirke.
- Velkommen til nye medlemmer, damer og menn, til prosjektkor 15.09-17.11. Første øvelse torsd. 15.09 og de fleste torsdagene frem til og med avsluttende sang på Konsert/ Aftensang, sammen med Løken kammerkor, tors. 17.11 kl. 19.30 i Søndre Høland kirke.
 

For mer informasjon om prosjektkor 15.09-17.11,
les mer på:
 https://ah.kirken.no/Vis/ArticleId/9440/Aurskog-menighetskor-inviterer-til-prosjektkor?fbclid=IwAR3cvA8nX4gLdOtTYiFHy9wNySDLnjYVFAPmmYeB-8JjIvucXBpH215rFdk

Vårt repertoar er allsidig, med sanger innen sjangrene salmer, klassisk, viser, folketoner, spirituals m.m.
Vil du være med å synge i koret?
Kontakt dirigenten:Knut-Martin Katla.
tlf. 47 97 84 26
E-post:Knut-Martin.Katla@ah.kirken.no

 

Tilbake