Årsmelding 2022 for Aurskog menighet


Søndag 26. mars var det familiegudstjeneste og menighetsmøte i Aurskog kirke.

Rett etter gudstjenesten var det kirkekaffe og menighetsmøte, med gjennomgang av årsmelding og regnskap for 2022. 

Her kan du lese revidert utgave av årsmeldingen:

->Last ned årsmeldingen her.

Foto av kirkene - Javier Berrocal:

 


Aurskog kirke.

 

 

 

 


Mangen kapell.

Tilbake