Vikariat - Menighetspedagog /trosopplærer - Aurskog


Grunnet svangerskap/foreldrepermisjon får Aurskog-Høland kirkelige fellesråd et ledig vikariat som menighetspedagog/trosopplærer i inntil 100 prosent stilling, tjenestested Aurskog sokn. Vikariatets varighet: ca 1 år. - Søknadsfrist 10. februar 2023. Info og fullstendig utlysningstekst i artikkelen under.

 

Foto: Javier Berrocal

 

 

AURSKOG-HØLAND KIRKELIGE FELLESRÅD

Aurskog-Høland kommune kan by på et rikt kulturliv, godt service- og tjenestetilbud og gode oppvekst- og levevilkår. Frodige skogsområder, innsjøer, vassdrag og småvann innbyr til rikt friluftsliv, jakt og fiske. Innen 45 min. fra Bjørkelangen når du landets hovedflyplass og Oslos urbane storbyliv. Hos oss finnes muligheter for å leve "det gode liv" sammen med 17 390 andre.

Aurskog–Høland kirkelig fellesråd består av 6 sokn, med 6 kirker og 3 kapeller, samt gravlunder i alle sokn.

Staben består av 4 kantorer, 7 kirketjenere, 3 trosopplærere, menighetspedagog, diakonimedarbeider, 2 menighetssekretærer, 4 prester, driftsleder, assisterende kirkeverge og kirkeverge. Staben er fordelt på kontorer i Løken, Aurskog og Bjørkelangen.

Grunnet svangerskap/foreldrepermisjon får Aurskog-Høland kirkelige fellesråd et ledig vikariat som menighetspedagog/trosopplærer i inntil 100 prosent stilling, tjenestested Aurskog sokn. Vikariatets varighet: ca 1 år.
 

Arbeidsoppgaver

 • Trosopplæringsarbeid i samarbeid med øvrige ansatte i samsvar med gjeldende planer.
 • Konfirmantarbeid i samråd med prest, inkludert undervisning, samlinger og leir.
 • Deltakelse i gudstjenester knyttet til trosopplæringstiltak.
 • Samarbeid kirke-skole-barnehage-menighet.

 

Kvalifikasjoner

 • 3-årig høyere utdanning med pedagogikk, kristendom/teologi eller diakoni i fagkretsen eller annen relevant utdanning. Erfaring kan erstatte formell utdanning.
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter for barn og unge.
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.

 

Personlige egenskaper

 • Gode kontaktskapende og formidlende evner.
 • Trives sammen med barn og ungdom.
 • Positiv innstilling og evne til godt samarbeid med ansatte og frivillige
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
   

Annet

 • Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke.
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges, jf trossamfunnslovens §20.
 • Kvelds- og helgearbeid må påregnes. Omfanget vil variere i forhold til planlagte aktiviteter/tidsperioder.
 • Må disponere egen bil.
   

Vi tilbyr

 • En trivelig arbeidsplass med engasjerte og dedikerte medarbeidere.
 • Kontorplass på Aurskog kirkekontor.
 • Varierte arbeidsoppgaver og fleksibilitet i arbeidstid.
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk for kirkelig sektor.
 • Pensjons- og forsikringsordninger i KLP.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt fungerende kirkeverge/daglig leder Runar Kasbo tlf 47978422 (kontortlf – ikke sms) eller 40640978 (mobil).

Søknad med CV sendes Aurskog-Høland kirkelig fellesråd,
Østre Blixrud vei 7,
1940 Bjørkelangen
eller per e-post til: post@ah.kirken.no

Søknadsfrist 10. februar 2023

Tiltredelse etter avtale.

->last ned fullstendig utlysningstekst her_pdf

Tilbake