Status menighetshus Aurskog


Her kan du lese om de revitaliserte planene for nytt menighetshus i Aurskog, og se forslag til justerte plantegninger for bygget - Aurskog menighetsråd inviterer også til nytt menighetsmøte tirs. 25.10.22 kl. 19.00 i Aurskog kirke. Her vil planene bli presentert og vi håper mange fra Aurskog vil ta turen til kirken for å høre, gi innspill og delta i samtale om menighetshus.

Foto: Tegning - Skjeseth og Solvang Arkitekter AS (nå Vindveggen Arkitekter AS).

Etter menighetsmøtet som ble holdt i april angående menighetshus i Aurskog, vedtok menighetsrådet å se på mulighetene for å redusere kostnadene, ved å nedskalere størrelsen på bygget, slik at drømmen om et hus kan realiseres.

->Les oppsummering Menighetsmøte 27.04.2022

 I løpet av sommerhalvåret har en komite bestående av Helge Ruud og Kay Granli fra menigheten og Unni Sveistrup og Anna Sofie Mørland (menighetsrådet) jobbet frem et forslag til nedskalering som ble behandlet i menighetsrådet i september. Utkastet som komiteen har laget og som menighetsrådet vil jobbe videre med, er basert på opprinnelige tegninger utarbeidet av Skjeseth og Solvang Arkitekter AS (nå Vindveggen Arkitekter AS).

Hovedgrepet som komiteen har gjort er å kutte lengden på bygget med 5m. Det innebærer en reduksjon fra ca. 576 m2 til ca 447 m2 (ca. 23 %)

Nå inviterer menighetsrådet til nytt menighetsmøte: Tirsdag 25.oktober kl 19.00 i Aurskog kirke, hvor menigheten kan komme med konstruktive innspill til selve bygget og finansieringen av det.
 

Plantegninger - Menighetshus Aurskog - nedskalert bygg:

Under-etasje - kirkekontor:

->nedlastbar fil - plantegning underetasje


1. etasje - Forsamlingssaler, toalettanlegg og kjøkken - Stor og liten sal med skillevegg:

->nedlastbar fil - plantegning 1. etasje - 2 saler

 

1. etasje - Forsamlingslokale - åpnet skillevegg - èn stor sal med småbord:

->nedlastbar fil - plantegning 1. etasje - èn stor sal med småbord
 

Her kan du se de opprinnelige arkitekttegningene utarbeidet av Skjeseth og Solvang Arkitekter AS (nå Vindveggen Arkitekter AS):
->Menighetshus-Aurskog_20110824_Perspektiv

->Menighetshus-Aurskog_101-U.ETASJE _ Layout

->Menighetshus-Aurskog_100-1.ETASJE _ Layout

Velkommen til menighetsmøtet tirsdag 25. oktober -22 kl. 19.00 i Aurskog kirke!

Aurskog menighetsråd

->Kontaktopplysninger - Aurskog menighetsråd

Tilbake