Velkommen til sorggruppe vinteren 2024


SKYVES TIL JANUAR 2024: Menighetene i Aurskog-Høland gir tilbud om samtalegruppe til mennesker i sorg etter tap av sin ektefelle/samboer. Dette tilbudet er i første rekke tenkt til personer i alder 60+. Gruppelederne er kurset ved Sorgstøttesenteret på Ahus, og gruppene drives etter opplegg utarbeidet der.
- Med ønske om å få en større gruppe deltakere utsetter vi høstens opplegg til januar. Se info om påmelding.

Foto: Knut-Martin Katla.

Tilbudet er åpent for alle uavhengig av tro eller kirketilhørighet.
 

Enhet for sorgstøtte ved AHUS tilbyr sorggrupper for andre kategorier sørgende, f.eks. for foreldre som har mistet et barn, for søsken, for de som har mistet noen etter selvmord eller for yngre som har mistet sin livsledsager. Mange opplever god støtte i å delta i en gruppe sammen med andre som har opplevd noe av det samme som en selv.
Mer opplysninger om dette på:
https://www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/sorgstotte#les-mer-om-sorgstotte
Tlf. 67 96 86 01.
E-post: sorg@ahus.no
 

I starten av hvert semester er det tenkt oppstart for en ny sorggruppe. Gruppen vil møtes mandagskvelder.

Gruppen vil bestå av 6-8 deltagere, og gå over 8 samlinger. Aktuelle temaer i forhold til sorg vil bli tatt opp underveis. Alle vil få muligheten til å dele sin opplevelse av sorgen. Håpet er å gi hjelp til å leve videre med sorgen, på best mulig måte.

Kaffe, te og kjeks blir servert på gruppemøtene.
Kurset koster 200,- og dekker materiale og bevertning.
Dersom kostnaden er en hindring for å delta, tar du kontakt. Det viktigste er at du kommer!

Påmelding til:
Hans-Egil Øien: hans.egil.oien@ah.kirken.no T975 79 803
Hanne G. Sinkerud: hanne.sinkerud@ah.kirken.no T412 91 964
Gunnar Øvstegård: gunnar.ovstegard@ah.kirken.no T950 82 480
Unni Sveistrup: unni.sveistrup@ah.kirken.no T906 23 186
Bjørn G. Skogstad bjorn.skogstad@ah.kirken.no T917 21 777

Dersom du har spørsmål kan du også ta kontakt med Kirkekontoret i Høland: tlf. 4797 8430
Kirkekontoret i Aurskog: tlf. 4797 8420
Kirkekontoret på Bjørkelangen: tlf. 4797 8421/22

->last ned Informasjons-brosjyre

Tilbake