Prosjektkor - Bli med og syng!


Er du glad i å synge? - Bli med! - Aurskog menighetskor inviterer til prosjektkor med oppstart tirs. 22. mars: Seks korøvelser og avsluttende deltakelse på "Vårkveld" i Aurskog kirke søndag 15. mai. - Velkommen!

Vi øver i Aur prestegård og Aurskog kirke.

Korøvelser (3 korøvelser før påske og 3 etter)
tirs. 22.03 – i Aur prestegård.
tirs. 29.03 - i Aurskog kirke.
tirs. 05.04 - i Aur prestegård.
(Påske)
tirs. 26.04 – i Aurskog kirke.
tirs. 03.05 – i Aurskog kirke.
tirs. 10.05 – i Aurskog kirke.
Søn. 15.05, kl. 18.00: «Vårkveld» i Aurskog kirke.
Aurskog menighetskor/ Prosjektkoret deltar med sang på arrangementet.

Opplegget tilpasses antall deltakere og sammensetning av stemmer (sopran /alt /baryton). - Det blir både unison og flerstemmig sang.

Ta kontakt om du vil være med! Eller kom på øvelse og prøv ut.

->plakat /info om prosjektet.

Aurskog menighetskor
v/ Kantor /dirigent
Knut-Martin Katla.
Mob. 45024599
E-post: knut-martin.katla@ah.kirken.no

 

Tilbake