Justerte smittevernregler


F.O.M TIRSDAG 14.01.2022:
Vi følger gjeldende smittevernregler i kirkene ved kirkelige handlinger, gudstjenester og arrangementer.
- De justerte smitteverntiltakene vil bli vurdert på nytt av den norske regjering i starten av februar.

 

Velkommen til kirken!

Justerte nasjonale smittevernregler
F.O.M TIRSDAG 14.01.2022:

Gjeldende smittevernregler i kirkene våre,
ved begravelser, gudstjenester, arrangementer og aktiviteter:


- Registrering av de som kommer til kirken - navn og telefonnummer. Faste tilviste plasser. Det registreres hvor den enkelte sitter i kirken.
(Listene tas vare på i 14 dager på kirkekontoret i tilfelle behov for smittesporing)


- Munnbindpåbud når man ikke kan holde minst 1m avstand.
(Plikt til å bruke munnbind for de over 12 år.
Unntak: de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind
)


- Det skal være 1 meters avstand mellom personer /husstander.


Antallsbegrensning innendørs:
- Inntil 200 personer, med faste tilviste plasser (gjelder bl.a. begravelser. NB! Merk 50 personer i minnestund)
- Inntil 30 personer, uten faste tilviste plasser.
 

Arrangementer (og aktiviteter) utendørs:
For barn og unge under 20 år kan utendørs aktiviteter skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne.
- Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

For voksne: 200 personer uten faste tilviste plasser.
600 pers. med faste tilviste plasser. På arrangementer med mer enn 200 personer utendørs, skal de som er til stede fordeles i grupper på 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. 


Innendørs aktiviteter for barn og unge under 20 år:
Anbefalt gruppestørrelse ca. 20 personer eller etter klasse/kohort


Innendørs aktiviteter for voksne (gruppesamlinger, korøvelser o.l.):
Anbefalt gruppestørrelse 20 personer, med 1m avstand.
Ved korøvelser er det anbefalt 2m avstand.


- Håndsprit er tilgjengelig ved kirkenes innganger.

-> Les mer på den norske regjerings nettsider.

Den norske kirke i Aurskog-Høland.

Tilbake