Justerte smittevernregler


F.O.M TIRSDAG 01.02.2022:
Vi følger gjeldende smittevernregler i kirkene ved kirkelige handlinger, gudstjenester og arrangementer.
- De justerte smitteverntiltakene vil bli vurdert på nytt av den norske regjering i midten av februar.

 

Velkommen til kirken!

Justerte nasjonale smittevernregler
F.o.m. tirs. 01.02.2022 kl. 23.00

Gjeldende smittevernregler i kirkene våre,
ved begravelser, gudstjenester, vigsler, arrangementer og aktiviteter:

 • Det skal benyttes munnbind inn og ut av kirken,
  samt ved bevegelse i kirkerommet.

 • Det er nå anledning til å ta i bruk alle sitteplasser i kirkene våre,
  med faste tilviste plasser.
  ("Faste tilviste plasser» defineres til at alle deltakere har sitteplass. Vi kan derfor åpne opp for at folk kan sitte tettere sammen).

  Vi legger til rette for god plass rundt de som har et ønske om å holde avstand.

 • Ved kirkelige arrangementer med flere enn 200 deltakere
  er det krav til utarbeidelse av en skriftlig plan for "forsvarlig smittevern".

 • Krav til registrering av deltakere opphører.

  Håndsprit er tilgjengelig ved kirkenes innganger.

-> Les mer på den norske regjerings nettsider.

Den norske kirke i Aurskog-Høland.

Tilbake