Stilling ledig som kirkemusiker


Aurskog-Høland kirkelige fellesråd har ledig 80% fast stilling som kantor/organist/kirkemusiker. For tiden er tjenestested Setskog og Bjørkelangen sokn.

 

Foto: Javier Berrocal. Setskog kirke.

AURSKOG-HØLAND KIRKELIGE FELLESRÅD

Aurskog-Høland kommune kan by på et rikt kulturliv, godt service- og tjenestetilbud og gode oppvekst- og levevilkår. Frodige skogsområder, innsjøer, vassdrag og småvann innbyr til rikt friluftsliv, jakt og fiske. Innen 45 min. fra Bjørkelangen når du landets hovedflyplass og Oslos urbane storbyliv. Hos oss finnes muligheter for å leve "det gode liv" sammen med 17 390 andre.

Aurskog–Høland kirkelig fellesråd består av 6 sokn, med 6 kirker og to kapeller, samt gravlunder ved alle kirkene, og et kapell. Staben består av kirkeverge, ass kirkeverge, driftsleder, 4 kantorer, 7 kirketjenere/kirkegårdsarbeidere, menighetspedagog, 3 trosopplærere, 2 menighetssekretærer, diakonimedarbeider, diakon, miljøarbeider og 4 prester. Staben er fordelt på kontorer i Aurskog, Løken og Bjørkelangen.


2. Utlysning.
Aurskog-Høland kirkelige fellesråd har ledig 80% fast stilling som kantor/organist/kirkemusiker. For tiden er tjenestested Setskog og Bjørkelangen sokn.


Barnekorarbeid i menighetene som kantor/kirkemusiker gjøres i samarbeid med trosopplærer.
Kulturskolen ligger like ved Bjørkelangen kirke. Det er et aktivt musikkliv i området med mange gode musikere som gjerne blir med på gudstjenester og annet i kirkene våre.

Det blir lagt opp til prøvespill i Bjørkelangen kirke i forbindelse med intervju til stillingen.
For nærmere informasjon om stillingen kontakt kirkeverge/daglig leder Jan Boutera.

Søknad med CV sendes:
Aurskog-Høland kirkelig fellesråd
Østre Blixrud vei 7
1940 Bjørkelangen
eller per e-post til: jan.boutera@ah.kirken.no
Tlf: 47978421/22

Søknadsfrist 30. nov. 2021.

->Se /last ned fullstendig utlysningstekst her.

Tilbake