Stilling ledig som kirketjener


Aurskog-Høland kirkelige fellesråd har ledig stilling som kirketjener i 100 prosent stilling 35,5 t.
For tiden tjenestested Aurskog og Mangen.

 

AURSKOG-HØLAND KIRKELIG FELLESRÅD

Aurskog-Høland kommune kan by på et rikt kulturliv, godt service- og tjenestetilbud og gode oppvekst- og levevilkår. Frodige skogsområder, innsjøer, vassdrag og småvann innbyr til rikt friluftsliv, jakt og fiske. Innen 45 min. fra Bjørkelangen når du landets hovedflyplass og Oslos urbane storbyliv. Hos oss finnes muligheter for å leve "det gode liv" sammen med 17 390 andre.

Aurskog–Høland kirkelig fellesråd består av 6 sokn, med 6 kirker og to kapeller, samt gravlunder ved alle kirkene, og et kapell I staben er det 4 kantorer, 6 kirketjenere, en menighetspedagog, og to trosopplærere, to menighetssekretærer og en diakonimedarbeider. Staben er fordelt på kontorer i Løken, Aurskog, og Bjørkelangen. I tillegg er det 4 prester i soknene.

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd har ledig stilling som kirketjener i 100 prosent stilling 35,5 t.
For tiden tjenestested Aurskog og Mangen.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt kirkeverge/daglig leder, Jan Boutera.

Søknad med CV sendes Aurskog-Høland kirkelige fellesråd,
Østre Blixrud vei 7,
1940 Bjørkelangen,
eller per e-post til: jan.boutera@ah.kirken.no
Tlf: 47978421 /22

Søknadsfrist 30 nov. 2021

-> Se /Last ned fullstendig utlysningstekst her.

Tilbake