Velkommen til sorggruppe


Velkommen til sorggruppe høsten 2021
Menighetene i Aurskog-Høland gir tilbud om samtalegruppe til mennesker i sorg etter tap av sin ektefelle/samboer. Dette tilbudet er i første rekke tenkt til personer i alder 60+. Tilbudet er åpent for alle uavhengig av tro eller kirketilhørighet.

 

Foto: Knut-Martin Katla.

Sorggruppen vil møtes mandagskvelder kl. 18-20

Gruppen vil bestå av 6-8 deltagere, og gå over 8 samlinger.

Gruppelederne er kurset ved Sorgstøttesenteret på Ahus, og gruppene drives etter opplegg utarbeidet der.

Aktuelle temaer i forhold til sorg vil bli tatt opp underveis. Alle vil få muligheten til å dele sin opplevelse av sorgen. Håpet er å gi hjelp til å leve videre med sorgen, på best mulig måte.

Kaffe, te og kjeks blir servert på gruppemøtene.

Kurset koster 200,- og dekker materiale og bevertning. Dersom kostnaden er en hindring for å delta, tar du kontakt. Det viktigste er at du kommer!


Påmelding til:

Hanne G. Sinkerud:
hanne.sinkerud@ah.kirken.no
Tlf.: 412 91 964

Gunnar Øvstegård:
gunnar.ovstegard@ah.kirken.no
Tlf.: 950 82 480

Unni Sveistrup:
unni.sveistrup@ah.kirken.no
Tlf.: 4797 8424 (ikke sms)

Bjørn G. Skogstad:

bjorn.skogstad@ah.kirken.no
Tlf.: 917 21 777

Hans-Egil Øien:
hans.egil.oien@ah.kirken.no
Tlf.: 975 79 803

Dersom du har spørsmål kan du også ta kontakt med:

 Kirkekontoret i Høland: tlf. 4797 8430

Kirkekontoret i Aurskog: tlf. 4797 8420
Kirkekontoret på Bjørkelangen: tlf. 4797 8421/22

Velkommen til å ta kontakt med oss!

Gruppeledere er Anne Sissel Bredesen og Hans-Egil Øien.

Tilbake