TROSOPPLÆRING - BJØRKELANGEN


Trosopplæring er å legge til rette for at den døpte kan leve og vokse i et livsforhold til den treenige Gud. Det tar vi på alvor i Bjørkelangen menighet og har derfor tilbud til alle årskull fra 0-18 år, samtidig som det drives kontinuerlig barne og ungdomsarbeid på bedehuset, i samarbeid med Normisjon.

Oversikt på Trosopplæringstiltak i Bjørkelangen menighet:

0 år Invitasjon til dåp

0-1 år Innbydelse til babysang

1 år «bokhilsen» fra Bjørkelangen menighet i posten

2-3 år Innbydelse til småbarnstrall og småbarnsgudstjeneste

4 år Gudstjeneste med utdeling av 4 års bok

5 år Høsttakkefest i Bjørkelangen Kirke

6 års fest i Bjørkelangen Kirke

7 år Innbydelse til juleverkstedleir på Fossheim leirsted

8 år Tårnagent-dag i Kirken

9 år Påskevandring 

10 år 5 klasse leir på Fossheim leirsted og gudstjeneste med 

utdeling av Bibler 

11 år Lys Våken 

12 år Kode B 

13 år Leir på Fossheim leirsted

14 år Invitasjon til konfirmasjon

15 år Konfirmanttid

16 år Minilederkurs, og Loved leir på Fossheim leirsted

17-18 år Loved-leir Fossheim leirsted og Innbydelse til Alfa kurs våren 2013

Tilbake