TROSOPPLÆRING LØKEN MENIGHET


Trosopplæring er å legge til rette for at den døpte kan leve og vokse i et livsforhold til den treenige Gud.
Det tar vi på alvor i Løken menighet og har derfor tilbud til alle årskull fra 0-18 år,
samtidig som det drives kontinuerlig  barne og ungdomsarbeid på Låven.

TROSOPPLÆRINGSTILBUD 0-6 ÅR

TILLIT     

VED DÅPEN BLIR BARNET EN DEL AV MENIGHETEN OG                                                                
VI ØNSKER Å LEGGE TIL RETTE FOR AT ALLE DØPTE KAN LEVE
OG VOKSE I ET LIVSLANGT FORHOLD TIL DEN TREENIGE GUD.
DERFOR HAR MENIGHETENE FØLGENDE TILBUD DE FØRSTE ÅRENE;
INNBYDELSE TIL DÅP OG BABYSANG

  
0 ÅR  INVITASJON TIL DÅP OG BABYSANG PÅ AURSKOG
         
1-2-3 ÅRS DÅPSFEST I KIRKEN HENTE ENGEL 1 ÅR,  
         UTDELING AV 2 ÅRS KIRKEBOK OG SPISEBRIKKE 3 ÅR.                               
         
4-5-6 ÅR INNBYDELSE TIL FAMILIEGUDSTJENESTE MED
         UTDELING AV 4 ÅRS KIRKEBOK,  5 ÅR MATBOKS OG 6 ÅRS KIRKEBOK.
  
4-5-6 ÅR  INNBYDELSE TIL KIRKETEATER MED BYGDETRUPPEN

 

TROSOPPLÆRINGSTILBUD FRA 7-10 ÅR

TILHØRIGHET

DE FØRSTE 6 ÅRENE MED TROSOPPLÆRINGSTILBUD ER OVER
OG VI VIL FORTSETTE MED Å LEGGE TIL RETTE FOR AT DEN DØPTE KAN OPPDAGE
TROEN GJENNOM HANDLINGER, TRO OG FELLESKAP.

 
 
7 ÅR  INVITASJON TIL Å VÆRE GUDSTJENESTEAGENT PÅ HØSTTAKKEFEST
          

8 ÅR  INNBYDELSE TIL Å VÆRE TÅRNAGENTER I KIRKEN                                                                           INNBYDELSE TIL JULEVERKSTEDLEIR/JULEPAKKE          

9 ÅR INNBYDELSE TIL Å VÆRE FRILUFTSAGENT PÅ URSKOG FORT          
                                                
10 ÅR INNBYDELSE TIL Å VÆRE PÅSKEAGENT  BJØRKELANGEN BEDEHUS            

 

TROSOPPLÆRINGSTILBUD 11-16 ÅR

TRO

TROSOPPLÆRINGEN I KIRKEN  FRA 11-16 ÅR ER SPENNENDE TILBUD
SOM FORBEREDER BARNET/UNGDOMMEN TIL KONFIRMASJON I KIRKEN
OG HAR FØLGENDE TILBUD;


11 ÅR  INNBYDELSE TIL FAMILIEGUDSTJENESTE I KIRKEN                            
            MED UTDELING AV DET NYE TESTAMENTE.
            INNBYDELSE TIL 5 KLASSE LEIR PÅ FOSSHEIM LEIRSTED,
            

11 ÅR  INNBYDELSE TIL LYS VÅKEN I KIRKEN                                                  
            OVERNATTING I KIRKEN NATT TIL FØRSTE ADVENT.

12 ÅR  INNBYDELSE TIL KREATIV LEIR PÅ FOSSHEIM LEIRSTED

14 ÅR  KONF-KVELD
            INNBYDELSE TIL INFOKVELD. OM  
            KONFIRMASJON I KIRKENE VÅRE OG KAFEKVELD PÅ LÅVEN, LØKEN

14-15 ÅR  INVITASJON TIL KONFIRMANTTID via brev
                 Jan.-sept. Løken og S. Høland

15 ÅR       INVITASJON TIL KONF. REUNION

16 ÅR       MINILEDERKURS (MILK)

DA HÅPER VI GJENNOM TROSOPPLÆRINGSPLANEN 0-16 ÅR AT VI HAR SKAPT
TILLIT OG TILHØRIGHET TIL KIRKEN/MENIGHETEN OG LAGT GRUNNLAG FOR TRO.
NÅR DE NÅ GÅR INN I KONFIRMANTTIDEN OG VIDERE OPPFØLGING AV DEN ER KLARE FOR Å TA SINE EGNE VALG NÅR DET GJELDER TRO.


17-18 ÅR   DIV. LEIRER OG LOKALT UNGDOMSARBEID, LØKEN OG HEMNES   

Evt. spørsmål om tilbudene, ta kontakt med Grethe Granerud
grethe.granerud@ah.kirken.no

Låven ligger ved siden av Løken kirke
Fossheim leirsted ligger på Fosser

Tilbake