TROSOPPLÆRING S. HØLAND MENIGHET


Trosopplæring er å legge til rette for at den døpte kan leve og vokse i et livsforhold til den treenige Gud.
Det tar vi på alvor i S. Høland menighet og har derfor tilbud til alle årskull fra 0-18 år,
samtidig som det drives kontinuerlig  barne og ungdomsarbeid på menighetshuset.

 

           
TROSOPPLÆRINGSTILBUD 0-6 ÅR                       
                                 
TILLIT      
VED DÅPEN BLIR BARNET EN DEL AV MENIGHETEN OG                                                                
VI ØNSKER Å LEGGE TIL RETTE FOR AT ALLE DØPTE KAN LEVE
 
OG VOKSE I ET LIVSLANGT FORHOLD TIL DEN TREENIGE GUD.
DERFOR HAR MENIGHETENE FØLGENDE TILBUD DE FØRSTE ÅRENE;
INNBYDELSE TIL DÅP OG BABYSANG

  
0 ÅR  INVITASJON TIL DÅP OG BABYSANG
         
1-2-3 ÅRS DÅPSFEST I KIRKEN  HENTE ENGEL 1 ÅR, 
         UTDELING AV «MIN 2 ÅRS KIRKEBOK» og SPISEBRIKKE til 3 år.                                  
           
4-5-6 ÅR INNBYDELSE TIL FAMILIEGUDSTJENESTE MED
         UTDELING AV 4 ÅRS KIRKEBOK 5 ÅR MATBOKS OG 6 ÅRS KIRKEBOK
  
4-5-6 ÅR INNBYDELSE TIL TEATER VED BYGDETRUPPEN
        
         

TROSOPPLÆRINGSTILBUD FRA 7-10 ÅR
  
TILHØRIGHET
DE FØRSTE 6 ÅRENE MED TROSOPPLÆRINGSTILBUD ER OVER
OG VI VIL FORTSETTE MED Å LEGGE TIL RETTE FOR AT DEN DØPTE KAN OPPDAGE
TROEN GJENNOM HANDLINGER, TRO OG FELLESKAP.

 
 
7 ÅR  INNBYDELSE TIL Å VÆRE GUDSTJENESTEAGENT PÅ HØSTTAKKEFEST


8 ÅR  INNBYDELSE TIL Å VÆRE TÅRNAGENT I KIRKEN      

9 ÅR INNBYDELSE TIL Å VÆRE FRILUFTSAGENT PÅ URSKOG FORT        
                                                
10 ÅR INNBYDELSE TIL Å VÆRE PÅSKEAGENT BJØRKELANGEN BEDEHUS              
 

TROSOPPLÆRINGSTILBUD 11-14 ÅR

TRO
TROSOPPLÆRINGEN I KIRKEN  FRA 11-14 ÅR ER SPENNENDE TILBUD
SOM FORBEREDER BARNET/UNGDOMMEN TIL KONFIRMASJON I KIRKEN
OG HAR FØLGENDE TILBUD;


11 ÅR  INNBYDELSE TIL FAMILIEGUDSTJENESTE I KIRKEN                            
            MED UTDELING AV DET NYE TESTAMENTE.
            SOM VI BRUKER VED DE ANDRE TILBUDENE OGSÅ.

            INNBYDELSE TIL 5. KLASSE LEIR PÅ FOSSHEIM LEIRSTED,
            HVOR VI BLIR KJENT MED DET NYE TESTAMENTE.

11 ÅR  INNBYDELSE TIL LYS VÅKEN I KIRKEN                                                  
            OVERNATTING I KIRKEN NATT TIL FØRSTE ADVENT.

12 ÅR  INNBYDELSE TIL KREATIV LEIR, fOSSHEIM LEIRSTED


14 ÅR  KONF-KVELD
            INNBYDELSE TIL INFOKVELD. OM  
            KONFIRMASJON I KIRKEN OG KAFE KVELD PÅ LÅVEN, LØKEN
            
                                  

TROSOPPLÆRING 15-18 ÅR

VALG
DA HÅPER VI GJENNOM TROSOPPLÆRINGSPLANEN 0-14 ÅR AT VI HAR SKAPT
TILLIT OG TILHØRIGHET TIL KIRKEN/MENIGHETEN OG LAGT GRUNNLAG FOR TRO.
NÅR DE NÅ GÅR INN I KONFIRMANTTIDEN OG VIDERE OPPFØLGING AV DEN ER KLARE
FOR Å TA SINE EGNE VALG NÅR DET GJELDER TRO.


14-15 ÅR  INVITASJON TIL KONFIRMANTTID
                 Jan.-sept. Løken og S. Høland

16 ÅR       MINILEDERKURS (MILK)
                 

17-18 ÅR   DIV. LEIRER OG LOKALT UNGDOMSARBEID LØKEN OG HEMNES


Evt. spørsmål om tilbudene, ta kontakt med Grethe Granerud
grethe.granerud@ah.kirken.no

Låven ligger ved siden av Løken kirke
Fossheim leirsted ligger på Fosser

Tilbake