DÅP


DÅP – VEIEN INN I KIRKEN - Guds ja til mennesket: Kom til dåp!

Vi som arbeider i Den norske kirke i Aurskog-Høland er svært opptatt av å legge forholdene til rette for dåpen. Vi er mange som vil hjelpe deg og din familie for å få en god og verdig ramme rundt dåpen. Dåpen er gratis i våre kirker, og vi har dåpskjole til utlån om man ønsker det.

---------------

"Det er dåp i kirken. Barnas navn nevnes for første gang i kirkerommet. De har lange hvite dåpskjoler på. Presten gjør korstegnet over dem og øser vann over hodet deres, i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Gud sier Ja til dem og ved Den hellige ånd flytter Jesus inn i deres liv. Fra da av er troslivet gitt dem som en gave og himmelriket er åpnet"

I den norske kirke blir de fleste døpt som spedbarn, ofte i løpet av de fire første månedene. Det er det viktigste valget foreldrene gjør på vegne av barna. Det er imidlertid ingen aldersgrense for dåp. Nesten hvert år døpes noen i forbindelse med konfirmasjonstida, og fra tid til annen døpes også voksne og gamle.

De som døpes blir automatisk medlem av kirken de hører til i, og samtidig blir de en del av et enda større fellesskap av alle døpte – den universelle kirken.

Dåpen går tilbake til urkirken. Det er Jesus selv som innstiftet den. I Norge døpes ca. 70 % av årskullet, i Løken har tallet de siste årene ligget på rundt 85-90%.

Alle er velkommen til å sende forespørsel om dåp via våre nettsider (se under), eller ved å ta kontakt med menighetskontoret.

Velkommen!

->Meld på til dåp herFor lån av dåps-kjole: Kontakt Aurskog menighetskontor.


Diakonimedarbeider, Hans-Egil Øien viser frem den flotte dåps-kjolen som vi har til utlån.

 


Dåps-lue tilhørende dåpskjolen over.

Tilbake