Konfirmasjon - Aurskog


Aurskog menighet

 

 

 

Påmelding til konfirmasjon 2021

 Fyll ut påmeldingsskjema og send inn. 

 

Dette skjer i høst for 2021-konfirmantene

  • Onsdag 4. november kl 19: Informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre
  • Søndag 8. november kl 11: Presentasjonsgudstjeneste
  • Tirsdag 24. og onsdag 25. november, rett etter skolen: Førstekonfirmanttimer, grupper og klokkeslett kommer senere

 

Det blir konfirmantundervisning og flere Gudstjenester våren 2021. 


Ved siden av det som skjer av samlinger og gudstjenester i Aurskog kirke, reiser vi også på leir. Vi ønsker å gi konfirmantene gode opplevelser sammen med venner og ledere. Leiren blir 16.-18. april på Skogstad leirsted, Eina.

 Fyll ut påmeldingsskjema og send inn. 

Konfirmasjonssøndager i Aurskog og Mangen!

Konfirmasjon 2020 er utsatt til høsten pga. Korona-pandemien:

->les mer om konfirmasjon og datoer for 2020


År       Mangen kapell    Aurskog kirke

2021   30.mai                    6. juni

2022   29. mai                   5. juni

        

 

Tilbake