Konfirmasjonsdagene i Aurskog 2020 t.o.m. 2022


Aurskog menighet

 

Konfirmasjonssøndager i Aurskog og Mangen!

Konfirmasjon 2020 er utsatt til høsten pga. Korona-pandemien:

->les mer om konfirmasjon og datoer for 2020


År       Mangen kapell    Aurskog kirke

2021   30.mai                    6. juni

2022   29. mai                   5. juni

        

 

Tilbake