Konfirmasjonsdagene i Aurskog 2019 t.o.m. 2022


Aurskog menighet

 

Konfirmasjonssøndager i Aurskog og Mangen!

 

År       Mangen kapell    Aurskog kirke

2019   26. mai                   2. juni

2020   31. mai                   7. juni

2021   30.mai                    6. juni

2022   29. mai                   5. juni

        

 

Tilbake