SOSIAL FREDAG S. HØLAND


Søndre Høland menighetshus

 

For 8 klasse+
Velkommen til Sosial fredag på Søndre Høland Menighetshuset
fra kl.20:30-23:00.

Følg oss på facebook:
-> Facebook-gruppe for "Sosial fredag"

For mer informasjon,
ta kontakt med menighetspedagog Grethe Granerud.
grethe.granerud@ah.kirken.no

 

Tilbake