GENERASJONSSANG LØKEN


TILTAKET HAR EN PAUSE

 

Menigheten vår, Løken barnehage og Ulvehaugen omsorgsbolig utfører sammen Generasjonssang på Ulvehaugen. Vi møtes en gang i måneden og synger gode, gamle barnesanger sammen.

I begrepet Generasjonssang legges kontakten mellom generasjonene. I begrepet ligger det også at man ønsker å oppnå gjenkjennelse gjennom sanger som har vært brukt i generasjoner. Vi ser at barn blir kontaktskapere i form av musikk som vekker minner, dette blir supplert med enkle gjenstander og bilder som vil virke gjenkjennende.

 Vi ønsker at generasjonssang på ulvehaugen skal fungere som et diakonalt tiltak. Vi ønsker å skape et samspill mellom barn og eldre gjennom sang og bevegelser. Motivasjonen vil være felles sangleker, rim, regler og bevegelsesglede. Ikke minst så vil dette virke språkstimulerende.

Tidligere erfaringer fra generasjonssangmetodikken viser at kontakten mellom barn og eldre er gjensidig også sett fra barnets synsvinkel. Forskning viser oss at eldre med demens vil gjenkjenne og synge med på sanger de selv har vokst opp med. "Barnas sang er medisin for demens-syke"

Tilbake