Stilling ledig som kirketjener - Aurskog


Aurskog-Høland kirkelige fellesråd har ledig stilling som kirketjener i 100 prosent stilling 35,5 t pr uke. - søknadsfrist 15. august.

 

 

AURSKOG-HØLAND KIRKELIG FELLESRÅD

Aurskog-Høland kommune kan by på et rikt kulturliv, godt service- og tjenestetilbud og gode oppvekst- og levevilkår. Frodige skogsområder, innsjøer, vassdrag og småvann innbyr til rikt friluftsliv, jakt og fiske. Innen 45 min. fra Bjørkelangen når du landets hovedflyplass og Oslos urbane storbyliv. Hos oss finnes muligheter for å leve "det gode liv" sammen med 17 390 andre.

Aurskog–Høland kirkelig fellesråd består av 6 sokn, med 6 kirker og 2 kapeller, samt gravlunder ved alle kirkene og et av kapellene.

Staben består av 4 kantorer, 7 kirketjenere, 2 trosopplærere, menighetspedagog, diakonimedarbeider, miljøarbeider, 2 menighetssekretærer, 4 prester, driftsleder, ass kirkeverge og kirkeverge. Staben er fordelt på kontorer i Løken, Aurskog, og Bjørkelangen.

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd har ledig stilling som kirketjener i 100 prosent stilling (35,5 t/uke), tjenestested Aurskog og Mangen.
 

Arbeidsoppgaver

 • Kirketjeneren skal sørge for at kirken og tilhørende bygninger er i samsvar med den standard menigheten ønsker de skal fremtre i overfor brukere og besøkende.
 • Kirketjeneren skal sikre god og forsvarlig drift av kirkegården.
 • Kirketjeneren skal bidra til at kirkegården blir et sted som oppleves som serviceorientert i forhold til besøkende.
 • Kirketjeneren tjenestegjør i gudstjenester og ved kirkelige handlinger.
  (Det er søndagstjeneste 2 søndager pr. måned)
   

Kvalifikasjoner

 • Fleksibilitet med hensyn til arbeidstid.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
   

Personlige egenskaper

 • Positiv innstilling og evne til godt samarbeid med ansatte og frivillige
 • Systematisk, arbeidsom, pliktoppfyllende og nøyaktig
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Sans for orden, stell og vedlikehold av hus og interiør
 • Evne til å kunne møte mennesker på en åpen og vennlig måte.
 • Helse til å utføre arbeid som kan være fysisk krevende.
   

Annet:

 • Kirketjeneren må kunne identifisere seg med og delta aktivt i kirkens fellesskap i menighet og stab.
 • Medlemskap i den norske kirke er ønskelig.
 • Det må påregnes arbeid ved gudstjenester og vielser i helgene. Fri ca. hver tredje helg.
 • Må ha førerkort kl B og disponere egen bil.
 • Må kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk.
 • Det er en fordel med litt digital kompetanse.
 • Ved ansettelse kreves politiattest, jfr Trossamfunnsloven.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som kommer frem av lover og reglementer og tariffavtale for KAs tariffområde. 
   

Vi tilbyr:

* En trivelig arbeidsplass med engasjerte og dedikerte medarbeidere, varierte arbeidsoppgaver.
* Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldene tariffavtale for KA-området.
* God pensjonsordning i KLP.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt kirkeverge Jan Boutera tlf 47978421 /91185881

Søknad med CV sendes:
Aurskog-Høland kirkelige fellesråd,
Østre Blixrud vei 7,
1940 Bjørkelangen.

eller per e-post til: jan.boutera@ah.kirken.no   Tlf: 47978421/22.

Søknadsfrist 15 august.

-> Fullstendgi utlysningstekst i pdf-format.

 

 

 

 

Tilbake