Digital gudstjeneste fra Aurskog kirke


Se fastegudstjeneste fra Aurskog kirke, filmet Askeonsdag, onsdag 17.02. (lagt ut her i artikkelen)

 

Alle foto i artikkelen av: Javier Berrocal.

Askeonsdag innleder kirkens fastetid og er onsdagen etter fastelavn.

Se gudstjenesten her:

Gudstjenesten er filmet og redigert av Javier Berrocal Nathaly Albatrossfilms.
 

Se foto fra gudstjenesten:
 


Foto: Konfirmanter 2021 deltok i gudstjenesten.


 

Foto: Anna Sofie Mørland (forsanger), Helge Ruud (tekstleser), Maiken Bettinah Syverudaasen (forsanger), Unni Sveistrup (sokneprest) og Margot Fosen Frogner (trosopplærer).

 

 

Foto: Maiken Bettinah Syverudaasen (forsanger).
 

 


Foto: Anna Sofie Mørland (forsanger).
 

 


Foto: Helge Ruud (tekstleser).
 

 


Foto: Menighetspedagog Margot Fosen Frogner.
 

 


Foto: Sokneprest Unni Sveistrup.

 

 


Foto: Kantor, Knut-Martin Katla (orgel /piano) og Margot Fosen Frogner (tverrfløyte).

Alle foto i artikkelen av: Javier Berrocal.

Den norske kirke i Aurskog-Høland.

Tilbake