Se foto fra Mangen kapell


Søndag 07. februar feiret vi en flott ute-gudstjeneste i solveggen på Mangen kapell. - Her er noen glimt fra solskinnsdagen på Mangen.

 

Alle foto ved: Helge Ruud.

Klare til gudstjeneste - Diakonimedarbeider Hans-Egil er kirketjener og ringer i kirkeklokkene før gudstjesten starter.
 

 

Menighetspedagog Margot leder sangen "På Golgata stod det et kors", - sang med bevegelser - stoore bevegelser (for å holde varmen).
 

 

Preken ved Sokneprest Unni.
 

 

Kirkemusiker Knut-Martin (t.v.) "stemmer i" salmesangen.

 

Forsamlingen i formiddagssolen.

Alle foto: Helge Ruud.

Aurskog menighet /Den norske kirke i Aurskog-Høland.

Tilbake