KRIK


VELKOMMEN TIL OPPSTART 19. AUG.

 

KRIK står for Kristen idrettskontrakt og foregår flere steder på verdensbasis.

KRIK er for deg som ønsker å ha det sosialt sammen med andre gjennom idrett, lek og moro. Du finner KRIK annenhver fredag fra 19-21:30 i Søndrehallen, fra 8. klasse og oppover. 

Kontaktperson: Karen Klerud 401 01 096

Følg oss på facebook 

Tilbake