Ungdomsgudstjenester - Løken/S. Høland


Tre ganger i vårhalvåret har du mulighet til å gå på Ungdomsgudstjeneste i kirkene på Løken og S. Høland.

Gudstjenesten er lagt tilrette for ungdommene våre, men dette er også en gudstjeneste for alle som ønsker!
Du vil kjenne igjen mange elementer fra andre gudstjenester, mens noe er mer tilpasset.

På Ungdomsgudstjeneste våre vil du få møte menighetens eget ungdomsband; Låverock, presten og menighetspedagogen vår og ikke minst; andre ungdommer. 

 

Tilbake