UTLÅN DÅPSKJOLEFor lån av dåps-kjole: Kontakt Aurskog menighetskontor:
Tlf. 47978420 eller E-post: post.aurskog@ah.kirken.no

Tilbake