Justerte smittevernregler i kirkene


Her er oversikt over de justerte smittevernreglene f.o.m. 18.01.2021. - Dette påvirker Gudstjenester, begravelser og aktiviteter i kirkene våre.

 

Nye nasjonale og lokale smittevernregler f.o.m. 18.01.-31.01.2021.
- Den norske regjering gjør ny vurdering før perioden utløper.

Gudstjenester:

Alle ordinære gudstjenester i perioden er avlyst.

Dåpsgudstjenester:

Dåp i egne gudstjenester kan gjennomføres med inntil 10 personer /gjester til stede. - Minst 1 meters avstand mellom personer /kohorter som ikke er i samme husstand.
- Fellessang er ikke tillatt pga. smittevernhensyn.

Begravelser:

Begravelser kan gjennomføres med inntil 50 personer til stede.
- Minst 1 meters avstand mellom personer /kohorter som ikke er i samme husstand.
- Fellessang er ikke tillatt pga. smittevernhensyn.

Vielser:

- Ta evt. kontakt med kirkekontoret om du har spørsmål.

Aktiviteter:

Aktiviteter og trosopplæringstiltak for barn og unge kan avholdes (smittevernregler må følges).
Alle aktiviteter ellers i kirkene er avlyst i perioden.

 

For alle samlinnger gjelder god håndhygiene. Smitteverntiltak gjennomføres.
- Vi må pga smitte-sporings-hensyn registrere alle som kommer til kirken: navn /mobiltelefon (Registrerte opplysninger tas vare på og makuleres etter 14 dager)
- Er du syk, ber vi om at du holder deg hjemme.

Den norske kirke i Aurskog-Høland.

 

Tilbake