SKULLERUD BARNEGRUPPE


for barn fra 4 år

Vi møtes på Skullerud grendehus, første samling etter sommerferien 05. september
kl. 18.00 til ca.19.30, på torsdager, partalls-uker.

  • Synger, hører om Jesus,
  • lærer om misjonsarbeidet, og gir penger til misjon. 
  • Aktiviteter og enkel servering

Kontaktperson Nina Grøndahl 900 47 496

 

Tilbake