SØNDAG 22. NOVEMBER


Gudstjeneste Setskog kirke blir som planlagt kl. 11.00. Max 20 personer. 

Gudstjenesten i Løken kirke kl. 11.00 blir dessverre avlyst pga. smittevernhensyn.

 

 

Gudstjeneste Setskog kirke blir som planlagt kl. 11.00. Max 20 personer. V/sokneprest Sinkerud og kantor Strandskogen. Offertil Heggedal Bedehus.

Gudstjenesten i Løken kirke kl. 11.00 blir dessverre avlyst pga. smittevernhensyn.

Tilbake