Midlertidig stenging av Søndre Høland kirke


Mandag 29.06 ankommer Brødrene Torkildsen orgelbyggeri med vårt nye orgel til Søndre Høland kirke. Kirken vil derfor i en periode, 29.06 – 20.07, være stengt for alle kirkelige handlinger og gudstjenester.  Kirkelige handlinger og gudstjenester tilhørende Søndre Høland flyttes til Løken kirke i dette tidsrommet.

 

Foto: Detalj fra det nye orgelet til Søndre Høland kirke. Foto fra Brødrene Torkildsen orgelbyggeris facebook-side.

Brødrene Torkildsen orgelbyggeri har i denne "startfasen" behov for å bruke hele kirkerommet til lagring av orgel-delene mens instrumentet reises bit for bit oppe på galleriet.

Vi beklager ulempene dette medfører for menighet og lokalbefolkning i Søndre Høland.

Samtidig gleder vi oss til å få orgelet på plass!
Orgelet er en kombinasjon av restaurering og nybygg. Det gamle Eriksen-orgelet (den eldste delen av det forhenværende orgel) 1866 er restaurert og danner det nye Hoved-verket i orgelet. I tillegg er det bygget til et svell-verk med nye orgel-stemmer, samt et nytt pedal-verk. Alt er gjort i "Eriksen-stil" fra tidsperioden det opprinnelige orgelet er fra. - Dette blir et komplett og flott kirkeorgel som Søndre Høland og hele kommunen vil få mye glede av, med alle de musikalske mulighetene dette gir til orgelspill og annen musikk i samspill med kor og andre instrumenter. Det vil også være et meget flott gudstjeneste-instrument!

Se info fra Brødrene Torkildsens orgelbyggeri (Facebook):

Den norske kirke i Aurskog-Høland /Kirkevergen.

 

Tilbake