En annerledes påske med gustjenester på nett /facebook


Som følge av korona-pandemien var det ikke mulig å samles i våre kirker for å feire påske i år. Istedenfor ble det gudstjenester på nett/ facebook fra Aurskog-Hølands kirker.
- Her kommer et tilbakeblikk i ord og bilder.

 

Alle foto i denne artikkelen av: Javier Berrocal Nathaly Albatrossfilms.

(Se flere foto i siste del av artikkelen)


Selv om vi ikke kunne møtes til gudstjeneste i kirkene våre i påsken 2020 var det fint at vi kunne samles om gudstjenester og musikkandakter på nett/ facebook.

Ansatte og frivillige i Aurskog-Hølands menigheter samarbeidet om å lage èn felles gudstjeneste for hver av høytidsdagene i påsken. - Takk til alle dere som bidro!

Det ble en god oppslutning både "live" når gudstjeneste-videoene ble sendt og i etterkant. - Statistikken viser 65-90 seere som fulgte hele eller deler av gudstjenestene "live". I tillegg visninger av videoene i etterkant. Rekkevidden til gudstjeneste-videoene er i "facebook watch" anslått til 1600-2600 personer pr. gudstjeneste ("rekkevidde" inkluderer alle som var innom og så på videoene, helt eller delvis, lenge eller kort).


Vi sender en stor takk til Javier /Albatrossfilms som filmet påskens gudstjenester for oss. (Foto: av Javier, ved Rømskog kirke).

Til info: Gudstjeneste-videoene er ikke tilgjengelig på nett lengre pga. rettigheter til musikk og innhold.

 

 

 

Se foto fra gudstjenestene:

Fra Bjørkelangen kirke - Gudstjeneste - Palmesøndag (05.04.2020):


Foto: fra Bjørkelangen kirke - Palmesøndag. - Sokneprest Hanne Sinkerud.

 


Foto: fra Bjørkelangen kirke. - Dag-Finn Førrisdahl (trompet) og Kirkemusiker Arnt Frode Strandskogen (orgel).


Foto: Fra Bjørkelangen kirke: Sokneprest, Hanne G. Sinkerud. - Dag Lindbeck, Annelis Holmedahl, Terje Homedahl.


Fra Løken kirke - Musikkandakt - Skjærtorsdag (09.04.2020)


Foto: fra Løken kirke - Skjærtorsdag. - Sokneprest Unni Sveistrup.

 


Foto: Fra Løken kirke: f.v.: Kantor Knut-Martin Katla, Menighetspedagog Margot Fosen Frogner (fløyte), Iren Melnes (tekstleser), Sokneprest Unni Sveistrup, Torbjørn Olstad (forsanger) og Åsmund Krogstad (forsanger).

 


Foto: fra Løken kirke. - Margot Fosen Frogner (fløyte) og Kantor Knut-Martin Katla (flygel).


Fra Rømskog kirke - Langfredags-messe (10.04.2020):


Foto: fra Rømskog kirke - Langfredag. - f.v.: Sokneprest Gunnar Øvstegård, Diakon Tormod Kleiven og Klokker Roy Haugen.

 


Foto: fra Rømskog kirke. - Kantor Jarle Vestad.


Fra Søndre Høland kirke - Gudstjeneste - 1. Påskedag (12.04.2020)


Foto: fra Søndre Høland kirke - 1. Påskedag. - Sokneprest Gunnar Øvstegård.

 


Foto: Foto: fra Søndre Høland kirke - f.v.: Ida Merete Natrud, Gunnar Øvstegård, Mona Engebretsen, Åsmund Krogstad og Rune Natrud.Foto: fra Søndre Høland kirke. Kantor Jarle Vestad.Fra Aurskog kirke - Gudstjeneste - 2. Påskedag (13.04.2020):


Foto: fra Aurskog kirke - 2. Påskedag. - Sokneprest Unni Sveistrup.

 


Foto: fra Aurskog kirke. f.v. Hans-Egil Øien, Helge Ruud og Uni Sveistrup.Foto: fra Aurskog kirke. f.v.: Diakonimedarbeider Hans-Egil Øien, Helge Ruud (tekstleser), Sokneprest Unni Sveistrup, Maiken Bettinah Syverudaasen (solosang) og Kantor Knut-Martin Katla.


Foto: fra Aurskog kirke: Roy Holmedal (kirketjener) og Hans Ulviken (lyd).

 


Foto: fra Aurskog kirke. - Kantor, Knut-Martin Katla. Maiken Bettinah Syverudaasen, Helge Ruud og Hans-Egil Øien  i bakgrunnen av bildet.

Alle foto i denne artikkelen av: Javier Berrocal Nathaly Albatrossfilms.

Den norske kirke i Aurskog-Høland.

Tilbake