Søndagstanker (1. Påskedag)


Les Sokneprest Gunnar sine søndagstanker for 1. Påskedag.

 

Alle foto i denne artikkelen av: Javier Berrocal Nathaly Albatrossfilms.

Betraktninger på påskedagen 2020.
 

Påsken er ikke avlyst!

Vi feirer i trass, med håp og lettelse.

Det er første påskedag og vi feirer Jesu seier over døden. Midt oppe i dette vet vi at her i bygda vår har døden kommet til uvanlig mange hjem etter nyttår, før pandemien nådde oss. Nå er også den kommet og det er som om døden slamrer med dørene mer enn vanlig. Vi blir usikre og redde for hva som skal komme framover.

Men påsken er ikke avlyst. Man kan tenke seg at det blir en feiring i trass. Det skjer mye vondt og ondt i verden, og det topper seg i dette virusangrepet, men vi holder hardnakket på at Jesus stod opp fra de døde, at han lever og at han er i stand til å være hos oss under alle slags forhold.

Det handler imidlertid ikke bare om trass, for vi kan være så trassige vi vil, men det vil ikke kunne hjelpe på sikt. Fortellingene om Jesu oppstandelse må være sanne. Ellers er de ikke til stor hjelp.
Jesu oppstandelse kom som et sjokk på alle, også hans nærmeste. Da de først møtte ham, trodde de at det var et spøkelse, men de kunne ta på ham, snakke med og høre ham. Ikke minst så de at han spiste og drakk. En gang møtte han en forsamling på over 500 mennesker, og da ville det være rart om alle hadde fått samme vrangforestilling samtidig. Senere har mennesker opplevd ham på mange forskjellige måter.
Dermed er feiringen av påsken ikke bare en trassig protest overfor ondskap og død. - Påsken gir håp, et begrunnet håp om at døden ikke skal få det siste ordet.

Dermed har påskefeiringen også mye lettelse i seg. Den tar til seg at døden måtte bøye seg for Jesus, og på den måten tvang han alle mørke krefter i kne. Det hele menneskeheten ikke kunne gjøre stort med, har Jesus klart, og nå åpnes det helt nye muligheter for oss.

Kirken i Søndre Høland er formet som et kors. Det minner oss på at Jesus tok hele ansvaret for at vi mennesker ikke klarer å leve ut kjærligheten og det gode livet. Vi har samlet pådratt oss skyld og kommer oss ikke ut av det. Korskirken minner oss om at han tar dette på seg selv. Men det endte ikke med korset. Jesu seier over døden viser at han kan hamle opp med alle ting, og for oss er tilgivelse og oppreisning blitt mulig, og løftet om evig liv har Jesus selv gitt. - Derfor bærer påskefeiringen preg av lettelse.

Da er det også duket for den store gleden. Den utrykkes på uendelig mange måter. Om det nå er feiring i trass, med håp eller lettelse, kan vi være med på lovsangen som i dag går over jorden:
Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.

Velsignet påske!

Gunnar Øvstegård.

Alle foto i denne artikkelen av: Javier Berrocal Nathaly Albatrossfilms.

Tilbake