Tekstmeditasjon for Skjærtorsdag


Les tekstmeditasjon for Skjærtorsdag av Sokneprest Unni.

 

 Alle foto av: Javier Berrocal Nathaly Albatrossfilms.

Tekstmeditasjon - fra Musikkandakt Skjærtorsdag – 9.april 2020 i Løken kirke.

Matt 26,17-29:

17 På den første dagen i de usyrede brøds høytid kom disiplene til Jesus og spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre i stand til påskemåltidet for deg?» 18 Jesus svarte: «Gå inn i byen, til den mannen dere vet, og si til ham: ‘Mesteren sier: Min time er nær; hos deg vil jeg holde påskemåltid med disiplene mine.’» 19 Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og de gjorde i stand påskemåltidet.
   
20 Da det ble kveld, tok Jesus plass ved bordet sammen med de tolv. 21 Mens de spiste, sa han: «Sannelig, jeg sier dere: En av dere skal forråde meg.» 22 Da ble de dypt bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham: «Det er vel ikke meg, Herre?» 23 Men han svarte: «Den som har dyppet hånden i fatet sammen med meg, han skal forråde meg. 24 Menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men ve det mennesket som forråder Menneskesønnen! Det hadde vært bedre for det mennesket om det aldri var født.»
25 Judas, han som forrådte ham, spurte da: «Det er vel ikke meg, rabbi?» «Du har sagt det», svarte Jesus. 26 Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» 27 Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! 28 For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. 29 Jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike.» 30 Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget.


Påskemåltidet som Jesus spiste sammen med sine disipler, var preget av både fest og alvor.

Det foregikk på tradisjonelt jødisk vis: med påskelam, brød og bitre urter, vin, lovsang og tekstlesning.

Jesus visste at han spiser det siste måltidet sammen med sine nærmeste venner, men disiplene, de hadde ennå ikke forstått det. …eller kanskje ville de ikke forstå?

Jesus hadde flere ganger forsøkt å forberede dem på at han skulle forlate dem, men uten å se hva det innebar, var altså disiplene til stede ved et avskjedsmåltid!

Det dempet nok også festfølelsen da Jesus sa: «En av dere skal forråde meg.»

Da påskemåltidet var godt i gang, innstiftet Jesus nattverden. Mens de holdt måltid, forteller Matteus, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt.

I tillegg til Bibelens ord som leses og forkynnes, er nattverden et høydepunkt i de fleste av våre gudstjenester.

Nattverden har sin bakgrunn i det gammeltestamentlige påskemåltidet, med lammet som ble slaktet – ikke bare for at folket skulle få spise seg mette, men for at blodet fra lammet skulle strykes på dørstolpene på israelittenes hus i Egypt. For da dødsengelen gikk forbi, så den blodmerkene på dørstolpene – det ble deres redning. Dette kan vi lese om i 2. Mos 12.

På samme måte som lammet gav sitt liv for å redde israelittene, gav Jesus sitt liv til soning for alle verdens mennesker. Derfor sa Jesus: Mitt blod blir utøst for mange så syndene blir tilgitt.

Vi omtaler gjerne nattverden som et sakrament eller et nådemiddel hvor Gud gjennom konkrete, synlige midler gir oss sin nåde.

Vår tanke og forstand har problemer med å forstå mysteriet – men troen ser at nattverden er et måltid som gir liv og velsignelse!

Du og jeg er forskjellige, og derfor uttrykker vi kanskje vår tro på litt ulikt vis. Men det viktige er troen vi har i våre hjerter – det er den Jesus ser.

Fra Guds side er alt ordnet: Jesus døde for oss. Derfor er ikke nattverden en premieutdeling for de superkristne, som lykkes i livet eller som lykkes med å tro!

 

Nei, nattverden er en gave til alle som vil ta imot. En gave som gir oss Guds tilgivelse og hjelp til å leve våre liv som kristne i denne verden!

Sokneprest Unni Sveistrup.

 Alle foto av: Javier Berrocal Nathaly Albatrossfilms.

Tilbake