Søndagstanker (Palmesøndag)


Les Sokneprest Hanne G. Sinkerud sine søndagstanker for Palmesøndag.

 

05.04.2020 - Palmesøndag
Nettgudstjeneste

Hosianna! Hjelp oss, Gud!

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 12. kapittel:

Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte:

Hosianna!
Velsignet er han som kommer
i Herrens navn,
Israels konge!

Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet:

Vær ikke redd, datter Sion!
Se, din konge kommer,
ridende på en eselfole.

Dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om ham, og at folket hadde hilst ham slik.

Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lasarus ut av graven og vekket ham opp fra de døde, vitnet om det. Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa da til hverandre: «Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham.» Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Filip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Jesus svarte: «Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.         (Joh. 12,12–24)

Slik lyder det hellige evangelium.

I dagens prekentekst møtte vi mange mennesker som er i Jesu nærhet.
Her er folket som hyller Jesus som konge der han rider inn i Jerusalem på et esel.
Her er disiplene som har fulgt Jesus i rundt tre år.
Her er de som var til stede da Jesus vekte opp Lasarus fra de døde.
Her er skeptiske og redde fariseere som vil bli kvitt Jesus.
Her er noen nysgjerrige gudfryktige grekere som vil treffe Jesus.

Kort sagt, her møter vi det mangfoldet av mennesker som var til stede i Jerusalem denne dagen.
Ja, det er et mangfold som også er representativt for alle oss som møter denne teksten i dag.
Vi har ulikt ståsted, noen er nysgjerrige, andre er skeptiske, noen har fulgt Jesus nært lenge og andre betrakter det hele litt på avstand.

Vi som hører denne teksten i dag er preget av den situasjonen vårt land og verden er i.
Kanskje er du usikker på din økonomi framover, på om du har en jobb å gå til når dette er over.
Kanskje er du redd på grunn av at du selv eller noen du er glad i er smittet, eller er i en risikogruppe, som ikke bør bli smittet.
Kanskje er du frustrert over hele situasjonen, sliten av å ha hjemmekontor med barn som skal undervises eller underholdes samtidig.

Inn i ditt liv i dag runger Hosiannaropet.
Det høres ut som et gledesrop, et hurra!

Det er ikke det, det er et «hjelp meg»-rop.
Hosianna er et rop om hjelp – «Herre, frels!» kunne vi ropt.

Det er ropet som runget langs veien der Jesus dro inn mot Jerusalem.
Det er ikke «Hurra!», men «Hjelp oss» folket roper, mens de hyller Jesus som en konge.

Jesus er en konge uten prakt og uten et land å lede her i verden.
Jesus er en konge som kan hjelpe deg og meg.
Hans makt er større enn en konges makt, selv om konge var enehersker over et land i dag.

Jesus har makt til å frelse, til å hjelpe deg og meg.
Jesu makt varer til evig tid og den skal om noen dager seire over døden.
Vi er på vei inn i påskeuka, den som ender med at Jesus seirer over døden og står opp fra de døde Påskedags morgen.
Det er påskemysteriet over alle påskemysterier. Gud lot sitt eget folk, jødene, ta livet av sin egen sønn, Jesus, for at alle mennesker skulle få evig liv.

Hvetekornet, Jesus, måtte falle i jorden og dø, for å gi rik frukt, ja for at alle mennesker skal ha mulighet til et evig liv.

Ja, men jeg er mer opptatt av å ha et liv her, i dag, i morgen, i neste uke, om et halvt år, tenker du kanskje.
I dag kan du rope Hosianna! Herre frels meg! Herre, hjelp meg!
Gud vil oss ikke det vonde, han er kjærlighetens Gud som elsker hver enkelt av oss.

I dag kan vi vende oss til Gud i bønn og be om hjelp i den situasjonen vi er i, her og nå.

Hosianna! – Herre, frels oss! Herre, hjelp oss!

 

 

Tilbake