Konfirmasjon Rømskog 2020


 

På grunn av Korona-pandemien er vårens konfirmasjon 2020 i Rømskog utsatt til høsten.
->les mer om konfirmasjon og dato høsten 2020.

Tilbake