Nye datoer for konfirmasjon fastsatt


Gjelder konfirmasjoner i menighetene Aurskog, Bjørkelangen, Setskog og Rømskog, som alle har blitt flyttet til høsten 2020.

 

Foto: Illustrasjons-foto, av Setskog kirke.
 

Beskjeden om at vårens konfirmasjoner blir utsatt til høsten har naturlig nok skapt usikkerhet blant familiene som er berørt av dette. Det har vi stor forståelse for. Derfor har vi hatt et sterkt fokus på å få fastsatt nye datoer.

Datoer er nå på plass og foresatte for konfirmantene er orientert.

Datoer for konfirmasjoner blir:


Rømskog kirke:

Søndag 13. september kl. 11.00

 

Aurskog kirke:

Søndag 11. oktober kl. 11.00 og 13.00

 

Mangen kapell:

Søndag 18. oktober kl. 11.00 og 13.00

 

Bjørkelangen kirke:

Lørdag 10. oktober kl. 10.00, 12:00 og 14.00

Søndag 18. oktober kl. 10.00, 12:00 og 14.00

 

Setskog kirke:

Søndag 11. oktober kl. 11.00 og 13:00
 

- Vi må ta forbehold om nye endringer dersom det ikke skulle bli mulig å gjennomføre konfirmasjoner i September/ Oktober, som vi nå planlegger for.

->Les mer om bakgrunnen for at konfirmasjonene blir flyttet til høsten

 

Tilbake