Søndagstanker (søn. 15. mars)


ved Sokneprest Hanne Sinkerud.

 


Guds makt og vårt ansvar

Dagens prekentekst står i Luk. 11,14-28 (den kan du finne på Bibel.no, eller i din egen Bibel) og handler om noe som mange av oss nok helst ikke vil forholde oss til, onde ånder.
Jesus driver ut en ond ånd.
Resten av fortellingen handler om hva som skjedde i etterkant og Jesus forteller og setter hendelsen inn i et større perspektiv. Hvem har makt til å drive ut en ond ånd? Hvor kommer denne makten fra? Hvor blir det av Guds rike?
Disse spørsmålene er så absolutt aktuelle i dag.

I dag sitter de alle fleste av oss hjemme. Landet er i en krisesituasjon på grunn av koronaviruset. Det har lammet flere land over hele verden.
Vi er bedt om å stille opp for å få spredningen til å stoppe opp, slik at ikke alt for mange blir syke samtidig.

Jeg spør meg om hvorfor ikke Gud griper inn.
Kan han ikke fjerne dette viruset, slik han drev ut den onde ånden i fortellingen?
Vi har ikke svar på hvorfor Gud ikke griper inn, men det skal ikke stoppe oss fra å forholde oss til det som sies i dagens tekst.

Gud har makt over det onde.
Gud virker i verden i dag, også gjennom deg og meg.
Vi må følge det Jesus sier i slutten av dagens prekentekst – lese Guds ord og holde fast på det.

Leseteksten fra Paulus' brev til Efesos gir oss en god hjelp i disse dager:
"Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud.
En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn! Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren! Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller!" (Ef 5,1-2.8-11)

La oss leve i kjærlighet og vise det overfor hverandre hver eneste dag. Slik kan vi holde det onde og ondskapen borte.
I disse dager betyr det at vi følger myndighetenes råd, anbefalinger og restriksjoner ved å
- holde oss unna andre mennesker så mye som mulig
- handle det vi trenger – ikke hamstre
- hjelpe de som har behov for hjelp
- sitte i karantene dersom vi har vært utenfor Norden de siste fjorten dagene
- holde oss hjemme så mye som mulig

Det er vår oppgave å leve som "lysets barn" gjennom å vise hverandre godhet. Ring din nabo, din familie og dine venner. Alle kan trenge å prate med noen, ikke minst de som bor alene.
Det er vår oppgave å utøve rettferd gjennom å dele på godene vi har i dette landet.
Det er vår oppgave å leve i sannhet gjennom å være ærlige og oppriktige og ta ansvar hvis vi vet vi har blitt utsatt for smitte eller tror at vi er syke.

Så kan vi vende oss til Gud i bønn for de som er syke, for helsepersonell, for de som har ansvar i samfunnet og for at antall smittede flater ut og reduseres i ukene framover.

La oss be
- om at de som er syke får den hjelper de trenger og blir raskt friske.
- om at helsepersonell klarer å holde seg friske og at Gud gir dem styrke til å stå i den utsatte jobben de har.
- for alle som jobber for å holde hjulene i gang, slik at vi har mat og legemiddel i butikkene.
- for de som har lederansvar, at de får visdom og innsikt til å ta gode avgjørelser i en vanskelig tid.
- for at vi alle viser hverandre kjærlighet ved å være med og minske risikoen for at flere blir smittet.
- for at vi ikke blir redde eller får panikk, be Gud om å fylle oss med ro i disse dager.

Til slutt minner jeg om at vi i kirka er på jobb også nå, og er tilgjengelige for en prat på telefon.

Tilbake