Kontakt oss gjerne på telefon og e-post


Kirkekontorene er stengt for besøkende, og alle gudstjenester og aktiviteter er dessverre avlyst frem t.o.m. 14.04.
- Vi er tilgjengelige via telefon og e-post. Ta gjerne kontakt!

 


Ta gjerne kontakt med oss på telefon og e-post:

Kirkevergens kontor /Bjørkelangen:
Mandag-fredag: kl. 09.00-12.00.
Tlf. 47978422 /21
E-post: post@ah.kirken.no 

Kirkekontoret på Bjørkelangen:
for Bjørkelangen, Setskog og Rømskog menigheter.
Tirsdag-fredag: kl. 09.00-15.00.
Tlf. 47978430
E-post: post.bjorkelangen@ah.kirken.no 

Kirkekontoret på Løken:
for Løken og Søndre Høland menigheter:
Tirsdag-fredag: kl. 09.00-15.00.
Tlf. 47978430
E-post: post.loken@ah.kirken.no 

Kirkekontoret i Aurskog:
for kirkestedene Aurskog og Mangen:
Tirsdag-Onsdag-Torsdag: kl. 10.00-14.00
Tlf. 47978420
E-post: post.aurskog@ah.kirken.no 
 

Sokneprest, Unni Sveistrup. - Mob.tlf. 90623186 (Aurskog).

Sokneprest, Hanne Sinkerud. - Mob.tlf. 41291964 (Bjørkelangen og Setskog).

Sokneprest, Bjørn Skogstad - Mob. 91721777 (Løken og Søndre Høland).

Sokneprest /Prostiprest: Gunnar Øvstegård - Mob.tlf. 95082480 (Rømskog).

Diakonimedarbeider, Hans-Egil Øien - Mob.tlf. 97579803 (Hele Aurskog-Høland).

Diakon, Tormod Kleiven - Mob.tlf. 95084275 (Rømskog).

Menighetspedagog, Margot Fosen Frogner - Mob.tlf. 92209021 (Aurskog).

Trosopplærer, Sivert Løhren Hovde - Mob. 97168228 (Bjørkelangen og Setskog)

Trosopplærer, Grethe Granerud - Mob.tlf. 48291985 (Løken og Søndre Høland).

Trosopplærer, Gunn Marit Gjemble - Mob.tlf. 41216410 (Rømskog)

Kirkeverge, Jan Boutera - Tlf. 47978421

Assisterende kirkeverge, Runar Kasbo - Tlf. 47978422

-> Kontakte øvrige ansatte.

Tilbake