Kirken og koronaviruset


Oppdatering 30.04.20:
- Det er fullt mulig å gjennomføre dåpsgudstjenester i kirkene (med de restriksjoner som gjelder pr. i dag). Ta kontakt på telefon eller meld inn dåp på våre nettsider.

- Det blir noen gudstjenester på nett /facebook fremover, ettersom våre ordinære gudstjenester og aktiviteter i kirkene er avlyst (pr. i dag frem t.o.m. 15.06.2020).

 

Foto: Pexels.com

Kirkens kontorer i Aurskog-Høland er betjent via telefon og e-post.
-> Kontakt oss gjerne.Informasjon fra Den norske kirke i Aurskog-Høland:
 

Oppdatering 30.04.2020:
* Gudstjenester på nett /facebook:
- Vi spiller inn og sender noen gudstjenester på nett /facebook også etter påske.
Vi sendte gudstj. fra Setskog kirke søn. 26.04.20 og sender en ny gudstjeneste søn. 03.05.2020 kl. 11 på nett/facebook fra Mangen kapell.

* Planlegger du dåp?
Det er fullt mulig å gjennomføre dåpsgudstjenester i kirkene, med de restriksjoner som gjelder pr. i dag:
Kun en dåpsfamilie pr. gudstjeneste og max 30 personer til stede i kirkerommet. (Max-tallet er inkludert prest, organist og kirketjener.)
- Ta kontakt på telefon eller meld inn dåp på våre nettsider.
->les mer /meld inn dåp.
 

Oppdatering 14.04.2020:
- Forlengelse: Alle gudstjenester og aktiviteter i kirkene /menighetshus er avlyst frem t.o.m. 15.06.2020.
 

Oppdatering 03.04.20:
- Følg Påske-gudstjenester fra Aurskog-Hølands kirker på nett og facebook.
->les mer.

 
Oppdatering 26.03.20:
- Forlengelse: Alle gudstjenester og aktiviteter i kirker /menighetshus er avlyst frem t.o.m. man. 13.04.2020.


Oppdatering 18.03.20 - kl. 19.45:
- Nye datoer for konfirmasjon fastsatt (Gjelder: Aurskog, Bjørkelangen, Setskog, Rømskog - vårens konfirmasjoner som utsettes til høsten 2020)
->les mer
 
 
Oppdatering: 18.03.20 kl. 12.30:
- Kirkens kontorer i Aurskog-Høland er stengt for besøkende f.o.m. ons. 18.03, men er betjent via telefon og e-post. Kontakt oss gjerne.
Les mer->

 

Oppdatering 16.03.20, kl. 22.17:
* "Konfirmasjoner utsatt: - En riktig avgjørelse":

Alle menigheter i Aurskog-Høland og resten av Østre Borgesyssel prosti, som vanligvis har konfirmasjoner på våren, har utsatt sine konfirmasjoner til høsten på grunn av korona-pandemien.
les-> pressemelding fra Prost, Kåre Rune Hauge (Østre Borgesyssel prosti).

Oppdatering 13.03.20 kl. 15.45:
Diverse info:
Fasteaksjonen blir digital i år, og viktigere enn noensinne. Konfirmantene i våre menigheter går hvert år fra dør til dør med bøsser og samler inn penger til Kirkens Nødhjelp. I år blir denne innsamlingsaksjonen digital. Følg med på facebook-sidene til menighetene i ukene framover for å være med å delta på aksjonen. 

 

* Babysang (Aur prestegård) er avlyst fram til påske og så lenge skoler og barnehager er stengt. Ny informasjon vil komme på våre nettsider når babysang starter opp igjen.
* All konfirmantundervisning er avlyst fram til påske og så lenge skolene er stengt. Informasjon går ut til foresatte.
 

Oppdatering 13.03.20 kl. 10.50:
Prost Kåre Rune Hauge: "Oppfordrer folk til å vise omsorg på andre måter enn å gå i begravelse"
->Les pressemelding fra Prost Kåre Rune Hauge (Prost i vårt prosti, Østre Borgesyssel prosti).
 

Oppdatering 12.03.20 kl. 16.15:
- Alle gudstjenester og organiserte aktiviteter i DNK i Aurskog-Høland er AVLYST frem til. 26. mars 2020, etter pålegg fra Bispemøtet og Kirkerådet.

-> "Avlyser alle gudstjenester"

Generell informasjon:

Kirken i Aurskog-Høland følger anbefalinger og pålegg fra Folkehelseinstituttet, Kommunelegen i Aurskog-Høland og Biskopen i Borg /Kirkerådet.

Ta gjerne kontakt med kirkekontorene /ansatte om du har spørsmål.

Vi viser forøvrig til informasjon fra kirken sentralt, Aurskog-Høland kommune og Folkehelseinstituttet på:
https://kirken.no

https://www.aurskog-holand.kommune.no

https://www.fhi.no

Det vil bli gjort fortløpende vurderinger av situasjonen, og informasjon vil bli gitt på våre nettsider og facebook i forhold til beslutninger som gjelder kirken i Aurskog-Høland.

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd
v/ Kirkeverge, Jan Boutera.

Tilbake