Bjørkelangen kirkekontor - for Bjørkelangen, Rømskog og Setskog.


 
For Bjørkelangen, Rømskog og Setskog menigheter:

Tlf.: 47 97 84 30 - (NB! Ikke sms)

E-post: post.bjorkelangen@ah.kirken.no
Sekretær: Lisbeth Bergsjø.

Henvendelser angående kirker og gravplasser rettes til
->Kirkevergen.
 
Postadresse /Besøksadresse:
Østre Blixrudvei 7
1940 Bjørkelangen.
(Debio-bygget)

Ansatte - med kontorplass Bjørkelangen:
Assisterende kirkeverge, Runar Kasbo 
Kirkeverge, Jan Boutera
->Info - Kirkeverge og fellesråd.
 
Sekretær, Lisbeth Bergsjø, 1 dag i uka
Sokneprest, Hanne G. Sinkerud (Bjørkelangen og Setskog)
Sokneprest, Gunnar Øvstegård (Rømskog /Prostiprest)
Organist /Kirkemusiker, Katarina Antanaskovic (Bjørkelangen og Setskog)
Trosopplærer - Sivert Løhren Hovde (Bjørkelangen og Setskog)
Diakonimedarbeider, Hans-Egil Øien (Menighetene i Aurskog-Høland)
Thor-Håkon Ramberg (driftsleder - Aurskog-Høland kirk. fellesråds område)
 
Ansatte med hjemmekontor:
Trosopplærer, Gunn Marit Gjemble (Rømskog).
Diakon, Tormod Kleiven (Rømskog).
Miljøarbeider, Sondre Heggedal (Rømskog).

Kirketjenere har kontor ved kirkested:
Kirketjener, Dag Lindbeck (Kontor Bjørkelangen kirke /servicehus).
Kirketjener, Geir Fallet (Kontor Setskog /servicehus).
Kirketjener, Jørn Harald Moen-Helgesen (Rømskog).
Kirketjener, Erik Westtorp - Kirketjener (alle kirkesteder).

Tilbake