Bjørkelangen kirkekontor - for Bjørkelangen, Rømskog og Setskog.


 
For Bjørkelangen, Rømskog og Setskog menigheter:

Tlf.:
47 97 84 30

E-post: post.bjorkelangen@ah.kirken.no
Sekretær: Lisbeth Bergsjø.
 
Postadresse /Besøksadresse:
Østre Blixrudvei 7
1940 Bjørkelangen.
(Debio-bygget)

Ansatte - med kontorplass Bjørkelangen:
Sekretær, Lisbeth Bergsjø
Sokneprest, Hanne G. Sinkerud (Bjørkelangen og Setskog)
Sokneprest, Gunnar Øvstegård (Rømskog /Prostiprest)
Organist /Kirkemusiker, Arnt Frode Strandskogen
Trosopplærer - Sivert Løhren Hovde (Bjørkelangen og Setskog)
Diakonimedarbeider, Hans-Egil Øien (Menighetene i Aurskog-Høland)
Thor-Håkon Ramberg (driftsleder - Aurskog-Høland kirk. fellesråds område)

Sekretær, Elisabeth Gresmo (Kirkevergens kontor) (t.o.m. 31.01.21)
Assisterende kirkeverge, Runar Kasbo (f.o.m. 01.02.21)
Kirkeverge, Jan Boutera
 
Ansatte med hjemmekontor:
Trosopplærer, Gunn Marit Gjemble (Rømskog).
Diakon, Tormod Kleiven (Rømskog).
Miljøarbeider, Sondre Heggedal (Rømskog).

Kirketjenere har kontor ved kirkested:
Kirketjener, Dag Lindbeck (Kontor Bjørkelangen kirke /servicehus).
Kirketjener, Geir Fallet (Kontor Setskog /servicehus).
Kirketjener, Jørn Harald Moen-Helgesen (Rømskog).
Kirketjener, Erik Westtorp - Kirketjener (alle kirkesteder).

Tilbake