Bli med på påskefeiring!


I Den stille uke, kan vi gjennom ulike gudstjenester i hele kommunen, følge Jesus på hans vandring mot kors og grav frem til oppstandelse og nytt liv. - Påskefeiringen innledes med Palmesøndag – dagen da Jesus red inn i Jerusalem for å feire sin siste påske med disiplene.

 

Foto,over: Eselet Kasper fra Killingmo gård (Fotograf: Kari-Anne Ellingsen)


På Palmesøndag starter vi dagen i Aurskog med en liten palmevandring fra Aur prestegård og ned til kirken hvor det blir familiegudstjeneste for små og store ….og først i palmesøndagstoget går eselet Kasper fra Killingmo Gård! Vel møtt fra hele kommunen! I tillegg er 3-åringene fra Aurskog og deres familier spesielt invitert til gudstjenesten, for å få en bokgave.

 

Foto, under: Eselet Kasper, fra Killingmo gård (fotograf: Kari-Anne Ellingsen). 

 

Noen dager senere feirer vi Skjærtorsdag – dagen da Jesus vasket disiplenes føtter og innstiftet nattverden mens han spiste påskemåltid med disiplene. Skjærtorsdag holdes det kveldsgudstjeneste med nattverd både i Setskog, Søndre Høland og Aurskog.

 

Langfredag fortsetter vi i Bjørkelangen, Løken og Aurskog kirke, hvor det blir pasjonsgudstjenester og lesning av Jesu lidelseshistorie.

 

Påskeaften er kanskje den stilleste av de stille dagene i Den stille uke, men den siste timen før midnatt, inviteres det til påskenattsgudstjeneste i Bjørkelangen kirke.

 

Påskemorgen – som er den store festdagen over alle festdager, ønsker menigheten i Aurskog velkommen til påskefrokost i Aur prestegård før høytidsgudstjenesten i Aurskog kirke.
- Denne dagen er det også høytidsgudstjeneste i Søndre Høland kirke.

 

2. Påskedag er det på formiddagen gudstjeneste i Mangen kapell og familiegudstjeneste med utflukt etterpå i Løken kirke. På kvelden avsluttes uka med gudstjeneste i Setskog kirke på kvelden.

Vel møtt til påskefeiring i kirkene!

Tilbake