Noen glimt fra Bispevisitasen i Aurskog-Høland


Se foto fra Visitasen, dag 2, onsdag 13 mars 2019.

 

Bispevisitas: Befaring og møte /lunsj i Mangen kapell.
Bordverset synges før lunsj, nr. 762 Vårt bord er dekket og vi ber (Thomas Kingo, 1681).
- fra venstre: Kirketjener Roy Holmedal, Sokneprest Unni Sveistrup, Fellesrådsleder Arild Bergersen, Prost Liv Krohn-Hansen, Biskop Atle Sommerfeldt, Seksjonssjef Endre Fyllingsnes.
Bak kamera: Kirkeverge Jan Boutera. Kantor Knut-Martin Katla spilte orgel til salmen.

 

Lunsj /møte, Mangen kapell.

fra venstre: Kantor Knut-Martin Katla, Kirketjener Roy Holmedal, Fellesrådsleder Arild Bergersen, Biskop Atle Sommerfeldt, Prost Liv Krohn-Hansen, Sokneprest Unni Sveistrup og Seksjonssjef Endre Fyllingsnes. Bak kamera: Kirkeverge Jan Boutera.

 

Aurskog kapell: Biskop Atle Sommerfeldt møter de ansatte i Aurskog-Hølands menigheter. Kirkeverge Jan Boutera ønsker velkommen. Foto: Knut-Martin Katla.

 

Aur prestegård, forpakterboligen.
Kvinner fra den Burmesiske menighet i Aurskog laget og serverte en fantastisk god middag for Biskopen, hans følge, Aurskog menighetsråd og de ansatte i kirken i Aurskog-Høland. - Her ønskes alle velkommen til bords av de burmesiske kvinnene og diakonimedarbeider Hans-Egil Øien.
Foto: Knut-Martin Katla.

Kveldsgudstjeneste i Aurskog kirke kl. 18.00 - Inngangsprosesjon.
På bildet: Korsbærer diakonimedarbeider Hans-Egil Øien, Biskop Atle Sommerfeldt og Sokneprest Unni Sveistrup.

Videre vil vi ønske alle velkommen til:

Felles Visitasgudstjeneste i Løken kirke
Søndag 17. mars kl. 11.00
med påfølgende kirkekaffe og Visitasforedrag ved Biskop Atle Sommerfeldt etter gudstjenesten, på Låven/Løken.

Dette blir avslutningen på Bispevisitasen i Dnk i Aurskog-Høland 2019.
Vi håper derfor at riktig mange vil ta turen til Løken og delta denne dagen!

Menighetene i Aurskog-Høland.

 

Tilbake